ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΓΕΜΑΤΑ ΛΑΘΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘ


Γεμάτα λάθη, αλλά και μακράν των πραγματικών αναγκών είναι τα στοιχεία, που αναφέρονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην «Πρόταση Λειτουργικών Αναδιατάξεων Μονάδων του ΕΣΥ» του υπουργείου Υγείας (πίνακες 5 και 7), όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας και προσθέτει:

"Αρκεί να λεχθεί ότι εμφανίζουν πληρότητα των ΜΕΘ ίση με 75% πανελλαδικά και 80% στην Αθήνα, όταν οι πάντες γνωρίζουν ότι καθημερινά σχεδόν υπάρχει λίστα αναμονής στο ΕΚΑΒ των ασθενών εκείνων που χρειάζονται κλίνη ΜΕΘ.
Ειδικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι δημόσιες ΜΕΘ είναι μόνιμα υπερπλήρεις, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ασθενών να νοσηλεύεται σε ιδιωτικές ΜΕΘ, με κόστος δυσβάσταχτο για τις οικογένειες τους. Στους ίδιους πίνακες, στις κλίνες ΜΕΘ αθροίζονται και οι κλίνες Μονάδων Εμφραγμάτων, αλλά ακόμη και οι κλίνες Φροντίδας (ΜΑΦ) για τα νεογέννητα σε μαιευτήρια.

Το αποτέλεσμα είναι οι αποκλίσεις από τους πραγματικούς αριθμούς να φθάνουν και το 45% ! (π.χ. στην 1η ΥΠΕ εμφανίζονται
371 κλίνες ενώ είναι 167 κλίνες ΜΕΘ και 25 ΜΑΦ). Επιπλέον -και το χειρότερο- δίδεται η εντύπωση ότι οι πλασματικά αυξημένες κλίνες ΜΕΘ «περισσεύουν», αφού η πληρότητα τους εμφανίζεται να είναι μόλις 75-80%!

Τα στοιχεία, που αναφέρονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δεν τα αναγνωρίζουμε και δεν κατανοούμε πως προέκυψαν. Τα θεωρούμε -στην καλύτερη περίπτωση- προϊόντα λογιστικής προχειρότητας, η οποία όμως μπορεί να αποβεί επικίνδυνη εάν αποτελέσει βάση σχεδιασμού του νέου «υγειονομικού χάρτη» των ΜΕΘ στη χώρα μας.

Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) έχει επανειλημμένα υποβάλλει στο υπουργείο Υγείας τα στοιχεία που συλλέγει συστηματικά για την κατάσταση των ΜΕΘ πανελλαδικά. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται σχεδόν κάθε χρόνο και δημοσιοποιούνται με συνεντεύξεις Τύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Να σημειωθεί ότι η ΕΕΕΘ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση της να βοηθήσει το υπουργείο Υγείας στην τεκμηρίωση και στην παροχή τεχνογνωσίας η οποία απαιτείται πριν από τον οποιοδήποτε σχεδιασμό και πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Το ίδιο προτίθεται να κάνει και αυτή τη φορά, με την κοινοποίηση των στοιχείων που διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο και με την ενεργό συμμετοχή της στη διαβούλευση, όπως άλλωστε έχει χρέος να κάνει μια επιστημονική εταιρεία".
    Στην κορυφή