ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΛΟΓΟΣ-ΝΟΥΣ" ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΥΥΠ


Το Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Φωτεινής Σκοπούλη, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας, ενημερώθηκε την Παρασκευή από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου, με το υπ.αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./18.01.2013 έγγραφό της, σχετικά με την καταγγελία των εργαζομένων του Κέντρου Ημέρας «Λόγος-Νούς» που εδρεύει στην Καισαριανή και η οποία είχε κατατεθεί στην Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου από τις 21/11/2012. Η καταγγελία των εργαζομένων εμπεριέχει θέματα οικονομικών και διοικητικών ατασθαλιών (π.χ. πλαστά τιμολόγια, ψεύτικο αριθμός παιδιών, εικονικές προσλήψεις, απόκρυψη των εισφορών που κατέβαλαν οι γονείς για την παροχή υπηρεσιών από το κέντρο ημέρας, κλπ.).

"Σύμφωνα με αυτές τις προφορικές και έγγραφες καταγγελίες των εργαζομένων δόθηκε εντολή από την Υφυπουργό να αποσταλεί σήμερα ο εν λόγω φάκελος με το χαρακτήρα του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ώστε να προβεί σε ενδελεχή διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο του φορέα, από συστάσεώς του.


Τα θέματα Ψυχικής Υγείας αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας. Αφενός για την αντιμετώπιση προβλημάτων συναφών προς την κρίση που διέρχεται η χώρα, αφετέρου γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης." καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

    Στην κορυφή