ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ


Μετά από απόφαση του υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάρκου Μπόλαρη διενεργήθηκε έλεγχος μετά από καταγγελίες για υπερβολικό αριθμό δικαιούχων, που λαμβάνουν το επίδομα τυφλότητας σε νησί του Ιονίου. Τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου έδειξαν ότι το συγκεκριμένο επίδομα λαμβάνουν 625 άτομα (ποσοστό 2% του πληθυσμού του νομού).

Κατόπιν τούτου ο υφυπουργός, κ. Μπόλαρης αποφάσισε την επανεξέταση όλων των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα τυφλότητας, για να εξακριβωθεί αν κάποιοι από αυτούς το λαμβάνουν παρανόμως. Τα στοιχεία επανεξέτασης θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.

Ο εξορθολογισμός των προνοιακών επιδομάτων θα συνεχιστεί πάντα προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων τους. Σχετικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν και σε άλλους νομούς της χώρας, που παρουσιάζουν παρόμοια φαινόμενα.


    Στην κορυφή