ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Εξώδικο για τα οφειλόμενα προς τους φαρμακοποιούς απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την εκπνοή της προθεσμίας των 45 ημερών που σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση ήταν υποχρεωμένος να εξοφλήσει τους λογαριασμούς των φαρμακείων.

Παράλληλα τα φαρμακεία ξεκινούν κινητοποιήσεις σήμερα Τετάρτη, με πανελλαδικό 24ωρο κλείσιμο και αναστολή της πίστωσης επ΄ αόριστον προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η αδυναμία των φαρμακείων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι σοβαρές ελλείψεις σκευασμάτων στην αγορά , η δραστική περικοπή της φαρμακευτικής περίθαλψης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και η διαφαινόμενη κατάρρευση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , διαμορφώνουν μια δυσάρεστη κατάσταση για τους ασφαλισμένους.

Ο Π.Φ.Σ. μπροστά στον κίνδυνο της χρεοκοπίας των φαρμακείων που θα έχει τραγικές συνέπειες στο σύστημα της φαρμακευτικής περίθαλψης στο εξώδικο του προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφέρει μεταξύ άλλων :

«Οι οφειλές του Ταμείου σας προς τους φαρμακοποιούς – μέλη μας ξεπερνούν για το ως άνω διάστημα εις το ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (272.000.000) ΕΥΡΩ, ενώ, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των οφειλών σας για το 2011, τα συσσωρευμένα χρέη προς τα φαρμακεία ανέρχονται συνολικά εις το ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000) ΕΥΡΩ.»

Και συνεχίζει : «Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας έχει προκαλέσει το παράδοξο να καλούμαστε να καταβάλουμε εις το Δημόσιο τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις συνταγές εκείνες, τις οποίες καθυστερείτε να μας πληρώσετε, καθώς επίσης και τον φόρο εισοδήματος για εισόδημα του παρελθόντος έτους, το οποίο ουδέποτε έχουμε λάβει.

Την οικονομική δυσπραγία μας επιτείνει το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν από εμάς να εξοφλούμε τις παραγγελίες των φαρμάκων είτε τις μετρητοίς – το πλέον σύνηθες – είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, για τα δε φάρμακα υψηλού κόστους οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν να προβαίνουμε σε άμεση εξόφληση αυτών.»

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο: «Με τη στάση και τη συμπεριφορά σας προσπαθείτε να μετακυλήσετε το πρόβλημα από την παράνομη και αντισυμβατική μη καταβολή των οφειλών σας σε εμάς, ωθώντας μας σε σύγκρουση με τους ασφαλισμένους σας και κυρίως με τους πιο οικονομικά αδύναμους.»

«Πρέπει να διασφαλίζουμε το κοινωνικό κράτος και την βιωσιμότητα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον η Πολιτεία εξασφαλίζει σταθερή και ρεαλιστική χρηματοδότηση του Οργανισμού. Τα ψευτοδιλήμματα , «συντάξεις ή φάρμακα» είναι απαράδεκτα», τόνισε ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου.


    Στην κορυφή