ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Εξώδικο προς τη διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τις συνταγές που υπερβαίνουν τις πέντε μέρες, έστειλε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, χαρακτηρίζοντας παράνομη την εκτέλεση των συνταγών αυτών και ζητεί από το πρόεδρο του Οργανισμού να ανακαλέσει τη σχετική του απόφαση.

Η απόφαση είχε εκδοθεί από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμο Βουδούρη και προέβλεπε ότι μπορούν (προσωρινά)να εκτελούνται συνταγές που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουνίου, ακόμη κι αν η ημερομηνία έκδοσής τους υπερβαίνει τις πέντε μέρες.

Σκοπός ήταν να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, οι οποίοι κατείχαν παλαιότερες συνταγές, τις οποίες δεν μπορούσαν να εκτελέσουν,λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών.

Ο πρόεδρος του ΦΣΑ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος τονίζει στο εξώδικό του ότι'...για λόγους δημοσίας τάξεως, έχει θεσμοθετηθεί – μεταξύ άλλων - γενική και άνευ εξαιρέσεων αυστηρή πρόβλεψη για την εκτέλεση των ιατρικών συνταγών– ηλεκτρονικών και μη – από τους φαρμακοποιούς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή τους (ακόμα και εάν πρόκειται για μερική εκτέλεση).

Σε αντίθετη δε περίπτωση,επαπειλούνται σοβαρότατες κυρώσεις σε βάρος των εκπροθέσμως εκτελούντων φαρμακοποιών. (άρθ. 4 παρ. 1,4 και 15 ΠΔ121/2008)'.

Σύμφωνα με τον κ. Λουράντο, μετά την παρέλευση της ως άνω αποκλειστικής πενθήμερης προθεσμίας, οι συνταγές θεωρούνται ληγμένες και απαγορεύεται απολύτως να εκτελεστούν.


    Στην κορυφή