ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΙ ΤΥΔΚΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


Στην αποστολή εξώδικων για μη καταβολή δεδουλευμένων προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά κατά των Ταμείων ΟΠΑΔ, Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ειδικότερα (τα ποσά είναι ενδεικτικά και όχι πραγματικά)


    Στην κορυφή