ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟ 2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Το Υπουργείο Υγείας , με βάση τις αρμοδιότητες της τιμολόγησης των φαρμάκων που του ανατέθηκαν από 1η Απριλίου, προέβη σε ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά και εξέδωσε σήμερα το 2ο Δελτίο Τιμών φαρμάκων.

Η ανακοστολόγηση αφορά σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα , 3.500 off patent και 7.000 αντίγραφα.

Ο προσδιορισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με το νόμο 3984/2011: τα πρωτότυπα στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρώπης, στα φάρμακα που έληξαν οι πατέντες (off patent) στο 70% της τιμής του πρωτότυπου και τα αντίγραφα – γενόσημα στο 63% της τιμής του πρωτότυπου.

Το Δελτίο Τιμών αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου 2011.


    Στην κορυφή