ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Ξεκίνησε η διάθεση αναλυτή, ο οποίος βοηθά τους επαγγελματίες υγείας στην πρόγνωση του κινδύνου θρόμβωσης και αιμορραγίας που διατρέχει ο ασθενής και, ως εκ τούτου, επιτρέπει την προσαρμογή της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας και τη διαστρωμάτωση των ασθενών με βάση τον κίνδυνο αιμορραγίας που διατρέχουν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και μετά από αυτή.

«Ο αναλυτής Multiplate συμπληρώνει ιδανικά το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για την αιμόσταση, καθώς συνδυάζει το αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για τους επαγγελματίες υγείας με την εντυπωσιακή καινοτομία για το κλινικό εργαστήριο. Το σχέδιο δράσης στον τομέα των διαγνωστικών προϊόντων για την αιμόσταση θα παρέχει μια συνεχή σειρά από πρωτοποριακά προϊόντα τα επόμενα χρόνια και ο αναλυτής Multiplate είναι το πρώτο απτό δείγμα της ταχείας εφαρμογής της νέας μας στρατηγικής ως προς τα προϊόντα για την αιμόσταση» δηλώνει ο Colin Brown, Επικεφαλής της Roche Professional Diagnostics. Ο αναλυτής Multiplate αποκτήθηκε πρόσφατα με την εξαγορά, που πραγματοποίησε η Roche, της Verum Diagnostica, του παγκόσμιου ηγέτη στον έλεγχο της αιμοπεταλιακής λειτουργίας.

Οδηγίες για τις αντιαιμοπεταλιακές θεραπείες

Έχει καταδειχθεί ότι οι ασθενείς με υψηλή υπολειμματική αντιδραστικότητα υπό θεραπεία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και υποτροπιαζόντων ισχαιμικών συμβάντων. Για την εξασφάλιση της ρευστότητας του αίματος και για τη μείωση του σχηματισμού θρόμβων, χρησιμοποιούνται αναστολείς των αιμοπεταλίων, όπως η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς καλά στους αντιθρομβωτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, έως και το 25% των ασθενών ανταποκρίνονται μόλις ανεπαρκώς στη θεραπεία με τον αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα κλοπιδογρέλη. Αυτοί οι ασθενείς ονομάζονται μη ανταποκρινόμενοι. Ο αναγνωρισμένος αυξημένος κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με τη μετάβαση αυτών των ασθενών σε άλλες αντιαιμοπεταλιακές θεραπείες, οι οποίες έχει καταδειχθεί ότι μειώνουν τα υποτροπιάζοντα συμβάντα.

Προγνωστική διαχείριση του κινδύνου αιμορραγίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση

Στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία όπως η ασπιρίνη, η αξιολόγηση του κινδύνου αιμορραγίας πριν από τις χειρουργικές επιπτώσεις είναι σημαντική. Καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι η ασπιρίνη σχετίζεται με τάση για ήπια αιμορραγία, η θεραπεία των ασθενών με επιπρόσθετους αντιθρομβωτικούς παράγοντες, όπως η κλοπιδογρέλη, έδειξε την παρουσία κινδύνου αιμορραγίας περιεγχειρητικά. Ο αναλυτής Multiplate βοηθά τους επαγγελματίες υγείας, μέσω παρακολούθησης του ασθενούς εκ των προτέρων, να καθορίσουν αν ο ασθενής διατρέχει κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας όταν λαμβάνει θεραπεία με συγκεκριμένους αντιθρομβωτικούς παράγοντες. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η ανάλυση με τον Multiplate μπορεί να προσδιορίσει με επιτυχία την αποτελεσματικότητα των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων όπως η ασπιρίνη, καθώς και των αντιαιμοπεταλιακών θεραπευτικών επιλογών όπως η κλοπιδογρέλη και η πρασουγρέλη.

Έγκαιρη αξιολόγηση κινδύνου σε ασθενείς με ενδαγγειακά εμφυτεύματα

Μία σημαντική πρόκληση σε ασθενείς με ενδαγγειακή ενδοπρόθεση είναι ότι η τυρβώδης ροή στην επιφάνεια του εμφυτεύματος μπορεί να ενεργοποιήσει το σχηματισμό αιμοπεταλίων. Κατά συνέπεια, η φαρμακευτική αναστολή των αιμοπεταλίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της θρόμβωσης της ενδοπρόθεσης. Επί του παρόντος, στην κλινική πρακτική συνιστάται η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία για την αποφυγή της δημιουργίας θρόμβων. Ωστόσο, πρόκληση αποτελούν οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους αντιθρομβωτικούς παράγοντες. Σε μία από τις μεγαλύτερες κλινικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, οι ασθενείς που δεν είχαν καλή ανταπόκριση στην κλοπιδογρέλη διέτρεχαν 9,4 φορές υψηλότερο κίνδυνο θρόμβωσης της ενδοπρόθεσης σε σχέση με τους ασθενείς με φυσιολογική ανταπόκριση, ενώ το ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζουν αντίσταση στην ασπιρίνη είναι περίπου ένας στους δέκα. Αρκετές μελέτες κατέδειξαν ότι η προσαρμογή της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας μέσω ελέγχου με τον Multiplate έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά την επίπτωση των σοβαρών ανεπιθύμητων ισχαιμικών συμβάντων μετά από εμφύτευση στεφανιαίας ενδοπρόθεσης.


    Στην κορυφή