ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ


Από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος η γραμμή καταγράφει τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και καταγράφει τις καταγγελίες για παραβάσεις στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε εργασιακούς χώρους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

H πλειοψηφία των κλήσεων αφορά ενημέρωση για τον νόμο, τις δυνατότητες υποστήριξης και το δίκτυο διακοπής καπνίσματος, τις κυρώσεις που προβλέπονται και τις διαδικασίες ελέγχων.

Έως τις 20/03/2011 η γραμμή δέχθηκε 19.471 καταγγελίες.

Όλες οι καταγγελίες διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούν τους ελέγχους.
Κάθε Δευτέρα η γραμμή καταγράφει όλα τα στοιχεία των ελέγχων από 223 ελεγκτικούς φορείς (δημοτικές αστυνομίες και διευθύνσεις υγείας) και εκδίδει σχετική αναφορά ελέγχων.

Από την έναρξη λειτουργίας της γραμμής υποστήριξης και ενημέρωσης για το κάπνισμα (1/9/2010), τον Ιανουάριο 2011 δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις (3.943) επί συνόλου 19.471 κλήσεων, από τις οποίες οι 16.744 αφορούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 1.490 σε κλειστούς δημόσιους χώρους, οι 899 σε κλειστούς χώρους του ιδιωτικού τομέα και οι 338 σε άλλους κλειστούς χώρους (αεροδρόμια, σταθμοί κλπ). Το 44,3% των καταγγελιών έχουν γίνει στην περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό 19,4%.


    Στην κορυφή