ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) με τίτλο «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (BTSF), πραγματοποιήθηκε , στην Αθήνα από τις 17 έως τις 20 Απριλίου 2012, πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο : «Έλεγχος της ορθής χρήσης και εμπορίας προσθέτων τροφίμων».

Το ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης αποτελεί τμήμα του έργου που ανατέθηκε στον ΕΦΕΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο : «Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της νομοθεσίας σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων» και αφορά τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης συμμετείχαν 45 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι είναι ελεγκτές τροφίμων προερχόμενοι από ελεγκτικές αρχές όλων των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. Οι ελεγκτές εξειδικεύθηκαν στον τομέα του ελέγχου των προσθέτων τροφίμων. Την εκπαίδευση των ελεγκτών ανέλαβαν ειδικοί επιστήμονες του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και επιστήμονες που εργάζονται σε άλλες ελεγκτικές αρχές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρευρέθηκαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία συνεισέφεραν στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Η υλοποίηση του έργου αυτού από τον ΕΦΕΤ εδραιώνει τη θέση του ως φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί δίκτυο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφέρει οικονομικό όφελος για τον ΕΦΕΤ.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Γιάννης Μίχας, σε δήλωσή του ανέφερε ότι : «Το γεγονός ότι ανατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΕΦΕΤ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης των επιθεωρητών των ελεγκτικών αρχών των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. αποτελεί επιβράβευση και εδραίωση του ρόλου του φορέα μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο ΕΦΕΤ ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με ευρωπαϊκούς ομόλογούς του φορείς και προωθεί την εξωστρέφειά του. Η επιτυχία του συγκεκριμένου γεγονότος δίνει περαιτέρω ώθηση και θα αποτελέσει εφαλτήριο και για άλλες δραστηριότητες του ΕΦΕΤ σε σχέση με την εκπαίδευση επιθεωρητών σε κοινοτικό αλλά και διεθνές επίπεδο».
    Στην κορυφή