"ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ


Τη χορήγηση δελτίου με το οποίο θα εξασφαλιστούν υπηρεσίες υγείας σε ανασφάλιστους, μακροχρόνια άνεργους, οικογένειες και παιδιά που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας εξήγγειλε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος κατά τη σημερινή παρουσίαση της αναμόρφωσης των δράσεων του τομέα υγείας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. . Το αναφερόμενο «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης»θα είναι ετήσιας διάρκειας. Ειδικότερα ο υπουργός ανέφερε:

«Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή παρουσίαση της αναμόρφωσης των δράσεων του τομέα υγείας που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Η παρούσα κατάσταση των δράσεων δεν είναι ικανοποιητική, καθώς η απορροφητικότητα του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας κυμαίνεται στην περιοχή του 10%. Παραλάβαμε μια πολύ αρνητική κατάσταση, χωρίς αυτή η αναφορά να σημαίνει ότι καταλογίζω ευθύνες. Αυτό το οποίο, όμως, είναι πραγματικότητα, είναι ότι εμφανίζουμε σημαντικότατη υστέρηση.

Συνεπώς με τις αποφάσεις και τις επιλογές μας, επιδιώκουμε αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του Υπουργείου, με την υλοποίηση έργων τα οποία πέραν της αναγκαίας ενίσχυσης των υποδομών, θα έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Παράλληλα θα επιχειρήσουμε την εξυγίανση του προγράμματος με την απένταξη έργων τα οποία δεν εναρμονίζονται με τη στρατηγική του Υπουργείου, ενώ οι νέες επιλογές μας εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα σύμφωνα με τις νέες δανειακές συμφωνίες.

Λάβαμε υπόψιν την υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Έχει εκπονηθεί ο νέος προγραμματισμός με νέες δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην πολιτική του Υπουργείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και στη Δημόσια Υγεία.

Οι δείκτες υγείας οι οποίες προσδιορίζουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μας οδηγούν να πάρουμε αποφάσεις και να εντάξουμε έργα τα οποία έρχονται να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες οι οποίες αναδεικνύονται.

Ειδικότερα, έχουμε τα στοιχεία της μείωσης του εισοδήματος, αλλά και της απώλειας των ασφαλιστικών δικαιωμάτων συμπολιτών μας και συνεπώς αποκλεισμού μεγάλου αριθμού πολιτών και οικογενειών τους από το ασφαλιστικό σύστημα. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, με το νέο σχεδιασμό, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.

Παράλληλα έχουμε θέσει και άλλους στόχους, όπως τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο την οικονομική εξυγίανση των φορέων και μονάδων του Υπουργείου Υγείας, την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την βελτίωση και επέκταση του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μέσω εξυπηρέτησης όλων των τμημάτων του πληθυσμού και της μείωσης του χρόνου αναμονής.

Εντός των πέντε μηνών της θητείας μας ως Πολιτική Ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός μας σε ό,τι αφορά την ένταξη έργων για την ενίσχυση του εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ήδη ξεπερνά τα 45 εκατομμύρια Ευρώ.

Ακόμη θα ήθελα επιγραμματικά να αναφερθώ σε ό,τι θα καλύψει ο νέος σχεδιασμός, όπως οι επιταγές της παροχής υπηρεσιών υγείας, δηλαδή το δελτίο με το οποίο θα εξασφαλιστούν υπηρεσίες υγείας σε ανασφάλιστους, μακροχρόνια άνεργους, οικογένειες και παιδιά που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το αναφερόμενο «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» θα είναι ετήσιας διάρκειας.

Η δεύτερη δράση θα είναι η «Υγεία κατ΄οίκον», η οποία αφορά τους χρόνια ασθενείς ανασφάλιστους πολίτες, άτομα εξερχόμενα από νοσοκομεία και ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν σοβαρές παθήσεις.

Και τρίτον το ζήτημα το οποίο πολλές φορές έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση, του εμβολιασμού των παιδιών όπου και σήμερα, δεν υπάρχει διάκριση αν η οικογένεια του παιδιού είναι ασφαλισμένη ή όχι. Μάλιστα στον εμβολιασμό των παιδιών οι ανασφάλιστες οικογένειες ή όσες διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και τώρα έχουν και θα έχουν προτεραιότητα με το πρόγραμμα.

Θα προσθέσω κάτι ακόμη για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Προχωράμε στον επαναπροσδιορισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο θα έχει πλέον προσωποκεντρικό χαρακτήρα, στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης των ωφελουμένων. Θα γίνει μια διαφορετική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τον ασθενή.

Αξιοποιούμε, επομένως τους πόρους του ΕΣΠΑ, με νέα προγράμματα για να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες τώρα αναδεικνύονται ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Θεωρούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα εξακολουθήσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο σύνολο του Ελληνικού λαού, αλλά και τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι ευρίσκονται, ζουν και εργάζονται στη χώρα μας».


    Στην κορυφή