ΕΙΝΑΠ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ επισημαίνει πως η κατάσταση στη δημόσια περίθαλψη κινδυνεύει να τεθεί εκτός ελέγχου:

1) Παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων, υπηρεσιών συντήρησης τεχνολογίας και υποδομών, ακόμη και τροφίμων σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδών καθημερινής χρήσεως σε όλα σχεδόν τα δημόσια νοσοκομεία.

2) Οι ελλείψεις προσωπικού επίσης είναι σοβαρότατες και προκύπτουν σοβαρότατες συνέπειες. Επισημαίνεται πως εκτός από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, εκκρεμούν οι προσλήψεις εκατοντάδων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κρίσεων εδώ και πολλούς μήνες.

3) Οι νοσοκομειακοί γιατροί, εκτός από τις τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους, υπόκεινται το συνεχή χλευασμό και απαξίωση από την Πολιτεία ακόμα και όσον αφορά τα στοιχειώδη, όπως την καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, το θέμα του χρονοεπιδόματος και μια σειρά άλλες αδικίες.

4) Τεράστια προβλήματα υπάρχουν και στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, με την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ, την αναστολή χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους, τις απαράδεκτες αμοιβές που προβλέπονται για τους συμβεβλημένους γιατρούς.Τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα μιας σοβαρότατης υγειονομικής κρίσης, για την αντιμετώπιση της οποίας χρειάζονται άμεσα και κατεπείγοντα μέτρα, από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

ΠΡΕΠΕΙ:

1) Να φροντίσει για την επάρκεια τροφοδοσίας με αναλώσιμα υλικά, φάρμακα κ.λπ. Για να επιτευχθεί αυτό:

α) Να δοθούν πίσω στα νοσοκομεία τα κονδύλια λειτουργικών δαπανών που αυθαίρετα αφαιρέθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της προηγούμενης κυβέρνησης και την ηγεσία της ΤτΕ, με το κούρεμα των έντοκων λογαριασμών που έγινε ενόψει PSI.

β) Να αρχίσει να υλοποιείται η δημιουργία εθνικού φορέα παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων και υλικών. Κατ’ αρχήν να δημιουργηθεί κεντρική κρατική φαρμακαποθήκη, για ενιαία και αποτελεσματικότερη τροφοδοσία των νοσοκομείων με υλικά και φάρμακα καθημερινής χρήσης.

2) Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας πρέπει να επιβάλλει την εξαίρεση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και ιατρικού προσωπικού από την απαγόρευση προσλήψεων στο δημόσιο.

Ιδιαίτερα δε τονίζεται πως παρανόμως εκκρεμούν οι διορισμοί εκατοντάδων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κρίσης.

3) Η νέα πολιτική ηγεσία πρέπει άμεσα να φροντίσει για τα στοιχειώδη, δηλαδή:

α) Την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών.

β) Την επανόρθωση της ασύλληπτης αδικίας με την περικοπή του χρονοεπιδόματος από όποιο γιατρό αλλάζει εργασιακό φορέα (νοσοκομείο).

4) Η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει για τη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Εκτός των άλλων, ένα μεγάλο μέρος από την ανεπάρκεια της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης μεταβιβάζεται στη γενική εφημερία και την τακτική λειτουργία των νοσοκομείων.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω είναι τα τελείως απαραίτητα και στοιχειώδη για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης που απειλεί τον πληθυσμό της χώρας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς πάσα κατεύθυνση.


    Στην κορυφή