ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΙΑ


Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ψυχιατρικού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής «Σοφία Σλήμαν» του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Ο Ξενώνας βρίσκεται στη οδό Ρόδου 8 και Αχαρνών (περιοχή Αγ. Νικολάου – Αθήνα) και Διευθυντής - Συντονιστής του Ξενώνα είναι ο κ. Γεώργιος Μουσσάς, και Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Dr Αθανάσιος Καρκανιάς.

Ο Ξενώνας φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης, συμμόρφωσης στη θεραπεία και έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος Η εισαγωγή στον Ξενώνα γίνεται μετά από αίτηση και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα, προκειμένου να ανακτήσουν τις λειτουργίες και τις ικανότητες που η ψυχική νόσος και το ιδρυματικό περιβάλλον έχουν υποβαθμίσει ή ακυρώσει και έτσι να προετοιμαστεί η ομαλή μετάβαση στην κοινωνία και στην καθημερινή ζωή.

Μεταξύ των στόχων είναι :
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων σε ατομικό & κοινωνικό επίπεδο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης τους στην κοινωνία και η μείωση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων.

Το θεραπευτικό έργο επιτελείται μέσα από οργανωμένες θεραπευτικές δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του ατόμου. Η θεραπευτική ομάδα στελεχώνεται από : Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνική Λειτουργό. Η δυνατότητα φιλοξενίας αρχικά είναι για 14 άτομα και η διάρκεια παραμονής καθορίζεται έως και 6 μήνες.

Το έργο πραγματοποιείται με τη συμβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


    Στην κορυφή