ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ


Ένα νέο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ιδρύεται στην Αθήνα, αφιερωμένο στην πρόληψη και στον έλεγχο των Μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΜΜΝ) στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Η λειτουργία του γραφείου αυτού θα επικεντρώνεται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης των χωρών της Ευρώπης, προκειμένου να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές και δράσεις για την αντιμετώπιση των Μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, ειδικά σε επίπεδο πρόληψης.

Τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στη Γηραιά Ήπειρο. Είναι υπεύθυνα για το 86% του συνόλου των θανάτων και για το 77% της συνολικής νοσηρότητας του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ στην Ευρώπη έχει διαμορφώσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Πρόληψης και Ελέγχου των ΜΜΝ. Το πενταετούς διάρκειας Σχέδιο Δράσης βασίζεται στα τελευταία δεδομένα που υποστηρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισης των ΜΜΝ και αναδεικνύει τις προτεραιότητες των δράσεων τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν οι χώρες της Ευρώπης.

Το Σχέδιο Δράσης προσυπογράφτηκε πρόσφατα από τις Ευρωπαϊκές Χώρες- Μέλη στην 61η Σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ Ευρώπης στο Baku του Αζερμπαιτζάν.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ για τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα στην Ευρώπη, οπότε, ξεκινώντας από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011, το γραφείο θα λειτουργήσει για μία περίοδο δέκα ετών στην Αθήνα.

    Στην κορυφή