ΕΦΕΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Η ελληνική γαλακτοκομία αποτελεί ένα κλάδο τροφίμων με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, που αντιπροσωπεύεται από πολλές βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεις, μικρής σχετικά δυναμικότητας, που χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές για την παραγωγή των προϊόντων τους. Η νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να εφαρμοστεί ικανοποιητικά και στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, παρέχει την δυνατότητα για ευελιξία και τη χρήση οδηγών υγιεινής ως ένα σημαντικό εργαλείο στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Ο ΕΦΕΤ, αξιοποιώντας την δυνατότητα αυτή και προκειμένου να υποστηρίξει τις μικρές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση των υγειονομικών μέτρων για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, εξέδωσε οδηγό για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει των αρχών του HACCP. Ο οδηγός, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή ορθής υγιεινής πρακτικής, σχέδια HACCP και έντυπα τεκμηρίωσης της εφαρμογής του. Ο οδηγός μπορεί να τροποποιείται, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας, τις λειτουργικές διεργασίες, το είδος των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Ο ΕΦΕΤ, με την έναρξη της γαλακτοκομικής περιόδου, θέτει τον οδηγό στη διάθεση των επαγγελματιών του κλάδου με την δωρεάν διανομή του από τους κατά τόπους φορείς και υπηρεσίες. Επιπλέον, με την διοργάνωση αντίστοιχων συναντήσεων, ο ΕΦΕΤ θα ενημερώσει και θα καταρτίσει τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά στην εφαρμογή του οδηγού.

Με τον τρόπο αυτό ο υπεύθυνος της γαλακτοκομικής επιχείρησης θα γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και τα μέτρα πρόληψης τους, θα αξιοποιεί καλύτερα τους οικονομικούς πόρους του και θα ανταποκρίνεται τελικά στο αίτημα του καταναλωτή για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο οδηγός για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των γαλακτοκομικών προϊόντων (βάσει των αρχών του HACCP) είναι αναρτημένος στο www.efet.gr

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ. Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Όπως έχουμε τονίσει πλείστες όσες φορές, η αποστολή του ΕΦΕΤ δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα των ελέγχων. Εξίσου σημαντικός και πολύπλευρος είναι ο ρόλος μας για την ουσιαστική ενίσχυση και υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής παραγωγής, ώστε μέσα από την αξιοποίηση όλων των ενδεδειγμένων από την ελληνική νομοθεσία πρακτικών να είναι απολύτως βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο σημερινό δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί η δημιουργία και η έκδοση του συγκεκριμένου οδηγού για τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις που ευελπιστούμε να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την ανταγωνιστικότητά τους».


    Στην κορυφή