ΕΦΕΤ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ενημέρωση για τη νανοτεχνολογία η οποία συνίσταται σε συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται με αφορμή τη συνεχώς διογκούμενη συζήτηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα και την ασφάλεια των νανοϋλικών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΦΕΤ συμμετέχει ενεργά στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις σχετικά με τα θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Η ενημέρωση με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων για τη νανοτεχνολογία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ -> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ -> ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


    Στην κορυφή