ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΠΟΝΕΙ Ο ΕΦΕΤ


Στην εκπόνηση εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα προχωρά ο ΕΦΕΤ. Ειδικότερα, σήμερα πραγματοποιήθηκε , στα γραφεία του ΕΦΕΤ, η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού 1924/2006.

Στην ομάδα εργασίας, που συστήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ, συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (ΕΦΕΤ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), της πανεπιστημιακής κοινότητας, των εθνικών ενώσεων διαιτολόγων – διατροφολόγων και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 1924/2006, πολλές επιχειρήσεις τροφίμων προχώρησαν σε δημοσίευση διαφημίσεων, στις οποίες μεμονωμένοι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας προέβαιναν σε συστάσεις για τρόφιμα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων επιδίωξαν την ύπαρξη συστάσεων ή δηλώσεων αποδοχής σε προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας από εθνικές ή διεθνείς επιστημονικές ενώσεις.
Ο ΕΦΕΤ, θέλοντας να ρυθμίσει την κατάσταση αυτή, προχώρησε από πέρυσι σε έκδοση εγκυκλίου με κατευθύνσεις προς τις επιχειρήσεις τροφίμων μέχρι την αποσαφήνιση των σημείων αυτών.

Με τα εφαρμοστικά μέτρα που θα προταθούν :
οριοθετείται ο ορισμός του επαγγελματία υγείας για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Κανονισμού. Έτσι καθίσταται σαφές ποιοι μεμονωμένοι επαγγελματίες υγείας ΔΕΝ μπορούν να προβαίνουν σε συστάσεις μέσω της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας
διασαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια εθνική ένωση ώστε να προβαίνει σε συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής σχετικά με ένα προϊόν που φέρει ισχυρισμό υγείας. Καθίσταται, επίσης, εφικτή η παροχή συστάσεων και από Διεθνείς ενώσεις με την προϋπόθεση να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, αυτό θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας δήλωσε : « Ο ΕΦΕΤ, ως κεντρική αρμόδια αρχή για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων, επιδιώκει πέραν της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Ένα εργαλείο χρήσιμο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και η θέσπιση κοινών κανόνων ελέγχου αποδεκτών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τη θέσπιση των εφαρμοστικών μέτρων θα τεθούν σαφείς κανόνες για τη διαφήμιση, παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέγει χωρίς να παραπλανάται».


    Στην κορυφή