ΔΥΣΘΕΩΡΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ


Από πρόσφατη έρευνα μεταξύ των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ) διαπιστώθηκε ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις των δαπανών Υγείας, τα χρέη των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς τους προμηθευτές-μέλη του ΣΕΠ, παραμένουν υπέρογκα και υπερβαίνουν τα €500 εκ. Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για πλήρη εξόφληση του Α’ εξαμήνου του 2011, το μεγαλύτερο ποσοστό, περί τα €280 εκ., προέρχεται από τις χρεώσεις του 2010, ενώ πολλά νοσοκομεία οφείλουν τιμολόγια ακόμη και από τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2010.

Όσον αφορά στις χρεώσεις του 2011, ενώ πολλά νοσοκομεία έχουν εξοφλήσει το ήμισυ του Α΄ τριμήνου (μέχρι 31 Ιουνίου 2011), υπάρχουν ακόμα οφειλές ύψους €190 εκ. στα μέλη του ΣΕΠ.

Σημαντικό, επίσης, παραμένει το ανεξόφλητο ποσό από τις οφειλές πριν από το 2010, χρονιά που έγινε η τελευταία ρύθμιση με πληρωμή οφειλών €5,3 δις με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, εκ των οποίων οφειλές €90 εκ. εκκρεμούν ακόμα για πάγιο εξοπλισμό και service των ιατρικών μηχανημάτων.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας επισημαίνει ότι «τη στιγμή που έχει διακοπεί κάθε χρηματοδότηση από τις Τράπεζες και οι προμηθευτές του εξωτερικού πιέζουν τους Έλληνες προμηθευτές ακόμη και να προπληρώνουν τις παραγγελίες τους, η νέα συσσώρευση χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, μοιραία θα οδηγήσει σε αδυναμία των προμηθευτών να συνεχίσουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία των μονάδων του ΕΣΥ.»

ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας

Ο ΣΕΠ είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών, που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 182 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 6.000 εργαζομένους.

Περισσότερα στοιχεία στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου: www.hellasmes.gr


    Στην κορυφή