ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ


Με επιστολή που απέστειλαν στην Επίτροπο αρμόδια για τη Δράση για το Κλίμα Connie Hedegaard, οι Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Θόδωρος Σκυλακάκης και Richard Seeber επισημαίνουν ότι τεράστιες δυνατότητες για χαμηλού κόστους μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου αφήνονται ανεκμετάλλευτες, λόγω της μη αξιοποίησης των δυνατοτήτων μείωσης αερίων του θερμοκηπίου, άλλων πλην του CO2 και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση. Συγκεκριμένα ζητούν να υιοθετήσει, στο πλαίσιο του στόχου για τον μετριασμό των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής, μια συνολική προσέγγιση για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβάνοντας -πέραν των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)- τα αέρια HFC (αέρια που χρησιμοποιούνται κυρίως στα ψυγεία), το black carbon και άλλα αέρια, οι εκπομπές των οποίων οδηγούν στη δημιουργία του τροποσφαιρικού όζοντος της κατώτερης ατμόσφαιρας.

Οι Ευρωβουλευτές μέσω της επιστολής τους παραθέτουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, αν συνεχίσουμε την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και των άλλων αερίων τύπου HFC, μπορούμε να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του Πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου για μια πρόσθετη περίοδο 60 ετών με κόστος δεκάδες φορές χαμηλότερο.

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε: "Όταν έχουμε μια επιλογή που κοστίζει 5 έως 10 λεπτά ανά τόνο άνθρακα και μπορούμε να μειώσουμε μαζικά τα αέρια του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, ειδικά όταν πληρώνουμε 12 έως 14 ευρώ για τον ίδιο σκοπό. Έχω κάνει την πρόταση από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και τώρα που έχει πλέον απαγορευτεί η παραγωγή του αερίου HFC 23 στην Κίνα και στην Ινδία, μπορούμε να αναλάβουμε δράση και για τα αέρια HFC μέσω της διαδικασίας του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ αλλά και μέσω διακρατικών συμφωνιών,
συμβάλλοντας άμεσα και πολύ φθηνά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής".


Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής Richard Seeber , συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε: "Η ευρωπαϊκή πολιτική για τον μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής πρέπει να συμπεριλάβει και τις εκπομπές αερίων εκτός του διοξειδίου του άνθρακα (μη-CO2 αέρια), λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό αντίκτυπο που θα έχει αυτό στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών".

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τον μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής έχει επικεντρωθεί κυρίως στην προσπάθεια για μακροχρόνια μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καθώς όμως η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι μόνο ένα από τα μέσα για την επίτευξη του στόχου για τον μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής, οι δύο ευρωβουλευτές επιδιώκουν να κινητοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην δράση για μείωση των εκπομπών και άλλων επιβλαβών αερίων εκτός του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία είναι οικονομικά αποδοτική και έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.


    Στην κορυφή