ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ


Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες που υλοποιούν τον Μοριακό Έλεγχο, βάση 5ετούς συμβάσεως (2008 -2013), στα εννέα Κέντρα Αίματος στην Ελλάδα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Μάριος Σαλμάς, εξασφάλισε 10.000 επιπλέον (συνολικά δηλαδή 20.000) αντιδραστήρια για τον μοριακό έλεγχο του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου δωρεάν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας και προσθέτει στην ανακοίνωση:

"Μέχρι σήμερα για την φετινή χρονιά δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ για αντιδραστήρια για τον μοριακό έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου παρά το σχέδιο να δαπανηθούν περίπου 1 εκ. ευρώ.

Με πρωτοβουλία του κ. Σαλμά οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με σκοπό την εξοικονόμηση και ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων στον τομέα της υγείας, ενεργοποιώντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας.

Συνολικά μέχρι τώρα η συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφέρει έκπτωση της τάξεως του 10% από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος της σύμβασης το 2013 για τον μοριακό έλεγχο του αίματος, 20.000 δωρεάν test για τον μοριακό έλεγχο του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου ενώ δέχτηκε και απομείωση των χρεωστικών υπολοίπων των εξετάσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου που έγιναν κατά το έτος 2011."
    Στην κορυφή