ΔΩΡΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Ένα σύγχρονο και καλά εξοπλισμένο εργαστήριο έχει πλέον στη διάθεσή της η ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Αντώνιου Κολοκούρη, μέλους ΔΕΠ του εργαστηρίου Συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας, του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, χάρη στη στήριξη της εταιρείας Chiesi Ελλάς. Σήμερα, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του ανακαινισμένου εργαστηρίου. Στον αγιασμό παρευρέθηκαν καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, ο Διευθυντής Τομέα και Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας κ. Γεώργιος Φώσκολος, ο κ. Αντώνιος Κολοκούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας και άλλα μέλη ΔΕΠ, ενώ από την Chiesi Ελλάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταύρος Θεοδωράκης και η κα Βασιλική Λαμπρούση, Market Access & Regulatory Affairs Manager.

Η Chiesi Ελλάς συνεργάστηκε στενά με την ερευνητική ομάδα του κ. Αντώνιου Κολοκούρη ώστε να καλυφθούν οι πιο σημαντικές ανάγκες του εργαστηρίου και να εξασφαλιστούν βελτιωμένες υποδομές εργαστηριακής έρευνας και εκπαίδευσης καθώς και να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς εργασίας. Το νέο εκσυγχρονισμένο εργαστήριο περιλαμβάνει σύγχρονους και λειτουργικούς πάγκους εργασίας με όλες τις απαραίτητες παροχές (νερού, γκαζιού, κενού), δύο εργαστηριακές εστίες αερίων (απαγωγοί), και ειδικό ερμάριο αποθήκευσης αντιδραστηρίων. Παράλληλα, έχει εξοπλιστεί με δύο νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πολλών πυρήνων που βοηθούν στην εκτέλεση απαιτητικών βιομοριακών προσομοιώσεων με αποτέλεσμα την επίτευξη και δημοσίευση σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η συνεργασία αυτή χρονολογείται από το 2011 και συνεχίζεται αδιάλειπτα έως σήμερα, στηρίζοντας το ερευνητικό έργο της εν λόγω ερευνητικής ομάδας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Ελλάς κ. Σταύρος Θεοδωράκης δήλωσε σχετικά: «Η επένδυση στην Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για την Chiesi, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την ανακάλυψη πρωτοπόρων θεραπειών για τη διασφάλιση της υγείας. Με αυτήν την πρωτοβουλία του εκσυγχρονισμού μέρους του εργαστηρίου Συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας, υλοποιούμε το όραμά μας δίνοντας τη δυνατότητα στους επιστήμονες και ερευνητές να διεξάγουν τις έρευνές τους με μεγαλύτερη ευκολία, ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Για την Chiesi Ελλάς αποτελεί καθήκον η προσφορά μας στην επιστήμη και την κοινωνία, θέλοντας να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα και παρακαταθήκη για το μέλλον. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη στήριξη σε επιστημονικές προσπάθειες της Πανεπιστημιακής κοινότητας ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία της εταιρείας για αειφόρο ανάπτυξη και εκπαίδευση».

Ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Αντώνιος Κολοκούρης σημείωσε ότι, «Η δωρεά της Chiesi Hellas εξασφαλίζει στην ερευνητική μας ομάδα, καθημερινά ουσιαστικό και απτό αποτέλεσμα. Η ερευνητική μας δραστηριότητα έχει γίνει πιο σύγχρονη, λειτουργική, πιο αποτελεσματική αλλά και το εργαστηριακό περιβάλλον είναι σήμερα πιο φιλικό αφού οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες, πιο ανθρώπινες και οι συνθήκες υγιεινής σαφώς βελτιωμένες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για την εκπόνηση περισσότερων και πιο σύγχρονων ερευνητικών έργων, ενώ ένα σύγχρονο εργαστήριο αποτελεί πόλο έλξης για φοιτητές που θέλουν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακή έρευνα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό στις ημέρες μας να υπάρχουν κινήσεις υποστήριξης της πανεπιστημιακής έρευνας στη χώρα μας».


Το εργαστήριο συνθετικής φαρμακευτικής χημείας ανήκει στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, του Τμήματος Φαρμακευτικής, Παν. Αθηνών. Στον εργαστηριακό χώρο που ανακαινίσθηκε εργάζεται η ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Αντωνίου Κολοκούρη και δραστηριοποιείται: α) στο σχεδιασμό και τη σύνθεση αναστολέων της νέας μεταλλαγμένης γρίπης, β) στη μελέτη του τρόπου δράσης των μορίων αυτών σε μοριακό επίπεδο με υπολογιστικές προσομοιώσεις, γ) στην εύρεση νέων αναστολέων του υποδοχέα της αδενοσίνης με υπολογιστικές προσομοιώσεις, δ) στη μελέτη θεμάτων φυσικής-οργανικής χημείας. Πρόσφατα από την ερευνητική ομάδα του κ. Αντωνίου Κολοκούρη βρέθηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως αναστολείς της πανδημικής μεταλλαγμένης γρίπης.    Στην κορυφή