ΔΣ ΝΤΥΝΑΝ: ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΙΑ


"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»" όπως ανακοινώσε σήμερα "μετά την κοινοποίηση της Υπουργικής απόφασης, η οποία έκανε αποδεκτή την γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έκρινε μη σύννομη τη σύμπραξη με το «ΓΑΙΑ» για τη λειτουργία του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματός του, κατέστησε σαφές και προς όλες τις κατευθυνσεις, ότι θα συμμορφωθεί, ως οφείλει, προς αυτήν.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Εδόθησαν οι δέουσες οδηγίες στις υπηρεσίες μας.

Υπευνθυμίζουμε ότι το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» θα συνεχίσει τη λειτουργία του και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης για τους εργαζόμενους στο «ΓΑΙΑ».

Οίκοθεν νοείται ότι η νοσηλεία των ασθενών του τμήματος κατ' ουδένα τρόπο πρόκειται να διαταραχθεί αφού θα παραμείνουν κάτω από την φροντίδα των ιατρών τους και του ιδρύματος που εμπιστεύονται."


    Στην κορυφή