ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ


Με στόχο την προστασία και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι επί μακρόν άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μοναχικοί ηλικιωμένοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες καθώς και τα άτομα που πλήττονται από την οικονομική κρίση, ο Ε.Ε.Σ. θα παράσχει υποστήριξη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν τις ημέρες του Πάσχα του 2012, αποτελούν ένα μικρό μέρος της προσφοράς του Ε.Ε.Σ. καθώς όλη τη διάρκεια του χρόνου υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα και αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατρονοσηλευτική φροντίδα, κατ΄ οίκον βοήθεια, εκπαιδευτικά προγράμματα, υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, τις ημέρες του Πάσχα:

· Θα γίνει διαχείριση οικογενειακών δεμάτων για 1.425 οικογένειες και άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης

· Θα διανεμηθούν 170 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό, είδη ατομικής υγιεινής και τρόφιμα, για τους αστέγους στην Αθήνα και τον Πειραιά

· Θα διανεμηθούν κατ’ οίκον οικογενειακά δέματα με τρόφιμα σε μοναχικά άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες

· Θα διανεμηθούν, επίσης, δέματα με ρουχισμό, είδη ατομικής υγιεινής και είδη πρώτης ανάγκης σε κρατούμενους άνδρες, γυναίκες και ανηλίκους, στα κρατητήρια αλλοδαπών.


    Στην κορυφή