ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρουσιάστηκαν σήμερα οι Άξονες και οι Δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας που περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ,την Ελλην. Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τους Γιατρούς του Κόσμου και το Δήμο Αθηναίων, κάτω από την εποπτεία της Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.Α. Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας σε 950 σχολεία της χώρας.


Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 800 ολοήμερες και 150 δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα και αφορά περίπου 30.000 μαθητές και μαθήτριες της Β’ δημοτικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας, ενταγμένο στο αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και Επίσκεψη οδοντιάτρων στα σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών και την επίλυση τυχόν αποριών τους, τον έλεγχο της στοματικής τους υγείας και την ενημέρωση των γονέων τους καθώς και την φθορίωση των δοντιών τους. Το πρόγραμμα έχει καλύψει έως τώρα 100 σχολεία και 3.000 μαθητές, βρίσκεται δε σε πλήρη ανάπτυξη.


Β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης των παρόχων Υγείας δημοσίων φορέων, για την κλινική διάγνωση του στοματικού καρκίνου και την πληροφόρηση του πληθυσμού.

Το έργο αφορά στην επιμόρφωση ιδιωτών και νοσοκομειακών οδοντιάτρων και γιατρών πάνω στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας αλλά και στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού πάνω στο θέμα. Η έναρξή του προβλέπεται τον Μάρτιο του 2013.


Γ. Επιδημιολογική μελέτη για τη στοματική υγεία του γενικού πληθυσμού.

Το έργο αφορά τη σχεδίαση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μίας Εθνικής Μελέτης Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού. Η Μελέτη θα διεξαχθεί με τυχαία δειγματοληψία σε εθνικό επίπεδο και το δείγμα να περιλαμβάνει κατοίκους της Ελλάδας αστικών και αγροτικών περιοχών. Το δείγμα θα αποτελείται από 6.000 άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων, παιδιών, ενηλίκων και υπερηλίκων σε 11 περιοχές της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έβρος, Καστοριά, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Λέσβος, Νάξος, Φθιώτιδα, Λιβαδειά, Αχαϊα & Χανιά). ΄Εχει ήδη συγκροτηθεί η επιστημονική ομάδα και προγραμματίζεται η έναρξή του τον Ιανουάριο του 2013.


Δ. Παρεμβάσεις που αφορούν τη Στοματική Υγεία 7.500 μαθητών των 28 Δημοτικών Σχολείων του κέντρου της Αθήνας, με την ενεργό συμμετοχή των Γιατρών του Κόσμου, και του Δήμου Αθηναίων οι οποίες περιλαμβάνουν υιοθέτηση πρακτικών στοματικής υγιεινής, διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων του στόματος από εθελοντές Οδοντιάτρους σε επιλεγμένα Οδοντιατρεία των αντίστοιχων φορέων. Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται στον μήνα Ιανουάριο του 2013 και περιλαμβάνει κατά τόπους επισκέψεις με κινητή οδοντιατρική μονάδα ,αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, έλεγχο και διδασκαλία στοματικής υγιεινής, καταγραφή προβλημάτων και νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας και την σε δεύτερο σκοπό θεραπεία σε ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και των Γιατρών του Κόσμου που θα εξοπλισθούν με έξοδα του προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και προληπτική ορθοδοντική αντιμετώπιση σε συνεργασία με την Ορθοδοντική Εταιρία Ελλάδος.

Προοπτική του Προγράμματος είναι η επέκταση του σε όλους τους Μητροπολιτικούς Δήμους της Χώρας.


Σε ό,τι αφορά στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία για το 2013 ως προτεραιότητες εισηγούμαστε:

1. Την ανάγκη ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των οδοντιατρικών υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. και των αντίστοιχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Την άμεση ενίσχυση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των οδοντιατρικών τμημάτων του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω επαναπροσδιορισμού του εύρους των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών και προτυποποίησης των ακολουθούμενων διαδικασιών για την παροχή της οδοντιατρικής φροντίδας.

3. Τον καθορισμό του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην παροχή της οδοντιατρικής φροντίδας, με προσδιορισμό του εύρους και τύπου των οδοντιατρικών υπηρεσιών που μπορούν να καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και του τρόπου παροχής αυτών (νέος κανονισμός παροχών από τον ΕΟΠΥΥ με σαφέστατη πρόβλεψη των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών).

4. Την προστασία της στοματικής υγείας κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων μέσω ανάπτυξης συμμαχιών και συντονισμένων δράσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εθελοντικούς οργανισμούς. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην κατεύθυνση αυτή.

5. Την πρόληψη και προαγωγή της στοματικής υγείας του σχολικού πληθυσμού ολόκληρης της χώρας μέσω της επέκτασης σχετικών προγραμμάτων και χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ.

6. Τη συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της οδοντιατρικής φροντίδας.

7. Την αναβάθμιση του οδοντιατρικού εξοπλισμού για ελευθεροεπαγγελματίες οδοντίατρους μέσω αντίστοιχου προγράμματος ΕΣΠΑ.

8. Την ένταξη στο συνολικό προγραμματισμό για τα ιατρικά απόβλητα μελέτης επεξεργασίας και αποκομιδής των οδοντιατρικών αποβλήτων από τους ως επί το πλείστον σε ιδιωτική βάση εργαζομένους οδοντιάτρους καθώς και η οργάνωση του συστήματος επεξεργασίας θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην μείωση μόλυνσης του περιβάλλοντος από τέτοιου είδους ενέργειες.

9. Νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, π.χ. κατάλληλα για την υγεία τρόφιμα στα κυλικεία των σχολείων και άλλων δημόσιων χώρων, έλεγχος στη διαφήμιση τροφίμων και ποτών κ.α.

"Σε συνθήκες κρίσης η στοματική υγεία είναι αυτή που πλήττεται πρώτη δεδομένου ότι ο πληθυσμός δεν αποδίδει σ΄ αυτήν υψηλή προτεραιότητα ενώ το κόστος της οδοντιατρικής φροντίδας πρέπει να καλύπτεται σε μέγιστο βαθμό από τις ίδιες άμεσες πληρωμές τη στιγμή που το διαθέσιμο οικογενειακό επίδομα περιορίζεται", καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.


    Στην κορυφή