ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, υπέγραψε σήμερα για την άμεση διενέργεια διοικητικού ελέγχου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες κάθε αρμοδίως εμπλεκομένου προσώπου, αναφορικά με την καθυστέρηση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου (Ν. 4057/2012) κατά οφθαλμιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών τυφλότητας.
    Στην κορυφή