ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Σχετικά με την τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.Γιώργος Κουτρουμάνης,δίνεται η δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και εφόσον καταθέσουν έως τις 31-12-12 τις αναλογιστικές μελέτες που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα τους,θα μπορούν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό(ΕΟΠΥΥ). Προϋπόθεση είναι να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,χωρίς να εισπράττουν καμία κρατική επιχορήγηση.


    Στην κορυφή