ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ


Ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας απαντά σε "ανακρίβειες και τις υπερβολές που διατυπώνονται σε Δελτίο Τύπου του
Δήμου Πάτμου, σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας του Κ.Υ. Πάτμου,", όπως αναφέρεται σε αυτη. Ειδικότερα η ανακοίνωση επισημαίνει:
"1ον/ Στο Κ.Υ. Πάτμου, βρίσκονται σήμερα τρεις (3) Γιατροί συνολικά, που έχουν μετακινηθεί μετά από συνεννόηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου με τη Διοίκηση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, για την κάλυψη των αναγκών και έως την επάνοδο του μονίμου Παθολόγου από την κανονική του άδεια. Πρόκειται για έναν (1) Παθολόγο (από το Π.Π.Ι. Λειψών), έναν ειδικευόμενο Χειρουργό από το Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου και μία Αγροτική γιατρό.

2ον/ Επιπλέον, το Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου έστειλε άμεσα άλλο ασθενοφόρο (εφόσον το ήδη υπάρχον κρίθηκε ακατάλληλο) έως την επισκευή του τελευταίου και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας νέων ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ.

3ον / Σχετικά με την έλλειψη Γιατρών ειδικοτήτων Μικροβιολογίας και Παιδιατρικής, έχουν προγραμματιστεί και πραγματοποιούνται τακτικές, εβδομαδιαίες επισκέψεις από το Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου Γιατρών των παραπάνω ειδικοτήτων, έως την επίλυση του προβλήματος με προσλήψεις μονίμων ή επικουρικών Γιατρών. Επίσης από το Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου μετακινείται μία φορά το μήνα και η Νεφρολόγος για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

4ον / Η 2η Υ.ΠΕ. έχει επανειλημμένα συμπεριλάβει τόσο σε προγενέστερες, όσο και στις πρόσφατες, των τελευταίων δύο ετών προκηρύξεις μονίμου ή επικουρικού προσωπικού, θέσεις Γιατρών και παραϊατρικού προσωπικού για το Κ.Υ. Πάτμου. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη, κυρίως, των κενών Ιατρικών θέσεων με συνέπεια να χαρακτηρίζονται άγονες, υπερβαίνει τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες της οποιασδήποτε Υ.ΠΕ.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Μονάδων Υγείας των νησιωτικών περιοχών και γενικότερα της ανισοκατανομής του Υγειονομικού προσωπικού στις σημερινές συνθήκες οξύτατης δημοσιονομικής κρίσης, δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίζεται μόνο με ακραίες και βεβιασμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αλλά με τεκμηριωμένες και σαφείς προτάσεις.

Η Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. επιθυμεί, τέλος να διαβεβαιώσει ότι σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων επιδιώκοντας σταθερά τη συνεργασία και τη συνεννόηση με όλους τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς."
    Στην κορυφή