ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ


Τέσσερα νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν διαφορετικές καινοτόμες τεχνολογίες που υλοποιούνται αποκλειστικά στα εργαστήρια της κατοχύρωσε η ελληνική εταιρεία Biohellenika. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο μέγιστος αριθμός βλαστοκυττάρων από το αίμα του πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο, η βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων καθ' όλη τη διάρκεια της κρυοσυντήρησης και η προετοιμασία μοσχευμάτων για αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες.

Το πρώτο δίπλωμα, υπ’ αριθμόν 1007483, “Σύστημα φύλαξης βιολογικών υλικών σε κρυοφιαλίδια με ενσωματωμένη σύνδεση τμημάτων προς απόψυξη” αφορά καινοτόμο βιοτεχνολογικό προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη φύλαξη του κάθε δείγματος ως Μοναδικού, Πολύτιμου και Αναντικατάστατου βιολογικού υλικού και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συνόλου των βλαστοκυττάρων μετά την απόψυξη.

Το δεύτερο δίπλωμα, υπ’ αριθμόν 1007478, “Μέθοδος συλλογής αίματος από τον πλακούντα το οποίο είναι εμπλουτισμένο σε αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα”, αφορά ειδική μέθοδος αποστράγγισης του πλακούντα με την οποία συνεχίζεται η συλλογή των βλαστοκυττάρων μετά την αρχική λήψη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος συλλέγοντας ένα δεύτερο μόσχευμα κατά τον τοκετό. Έτσι εξασφαλίζεται διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων που επαρκεί για τη θεραπεία αιματολογικών ασθενειών ενήλικα μεγάλου σωματικού βάρους.

Το τρίτο δίπλωμα, υπ’ αριθμόν 1007490, “Μέθοδος απομόνωσης μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από ολόκληρο το μήκος του ομφαλίου λώρου”, πρόκειται για πρωτοποριακή μέθοδο επεξεργασίας του ομφαλίου λώρου έως 50cm. Έτσι απομονώνεται ο μέγιστος αριθμός των μεσεγχυματικών κυττάρων ώστε μελλοντικά να μη χρειαστεί κυτταρικός πολλαπλασιασμός ο οποίος στην περίπτωση αυτή μειώνει τη βιολογική αξία των κυττάρων.

Το τέταρτο δίπλωμα, υπ’ αριθμόν 1007477, “Σκεύασμα από κύτταρα από λιπώδη ιστό, κύτταρα από περιφερικό αίμα, αιμοπετάλια και κόλλα ινώδους”, αφορά την προετοιμασία αυτόλογου μοσχεύματος για μεταμόσχευση. Έως σήμερα η Biohellenika έχει υποστηρίξει περίπου 300 αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
    Στην κορυφή