ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


H Επιτροπή Προμηθειών του Υ.Υ.Κ.Α προκήρυξε στις 8-9-2011 το δεύτερο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 13 δραστικών ουσιών προϋπολογισμού 95.693.160 ευρώ, για τις ανάγκες όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Ο εν λόγω διαγωνισμός αναμένεται να διενεργηθεί με ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Ο τρίτος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 30 δραστικών ουσιών με προϋπολογισμό 107.156.943 ευρώ για τις ανάγκες όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 19-9-2011, ενώ η διενέργεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου.


    Στην κορυφή