ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η ελληνική εταιρεία οικογενειακής φύλαξης βλαστοκυττάρων Biohellenika Α.Ε., στις 5/9/2012 ανανέωσε με μεγάλη επιτυχία τη διαπίστευσή της απο την Αμερικανική Ενωση Τραπεζών Αίματος. Η Biohellenika Α.Ε είχε λάβει πριν δύο χρόνια την διεθνή διαπίστευση της Αμερικανικής Ένωσης Τραπεζών Αίματος (ΑΑΒΒ) η οποία και ανανεώνεται κάθε δύο έτη. Η διαπίστευση αυτή κάνει αποδεκτές σε όλο τον κόσμο τις μονάδες βλαστοκυττάρων που φυλάσσονται στην εταιρεία .

Η διαπίστευση από την ΑΑΒΒ αποτελεί την διεθνή εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Biohellenika τόσο κατά την επεξεργασία και φύλαξη των μονάδων, όσο και κατά την αποδέσμευση για θεραπευτικές εφαρμογές σε κλινικές και νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Biohellenika είναι η μόνη Ελληνική εταιρεία που έχει αποδεσμεύσει με επιτυχία μονάδες για θεραπεία τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στην Ευρώπη.
    Στην κορυφή