ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ


Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης είναι το 1ο Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα που διασυνδέεται επίσημα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης αλλά και στη δημιουργία πρότυπου μοντέλου παροχής υπηρεσιών.*

Η Ιατρική Σχολή με τη συγκατάθεση του Προέδρου Καθηγητή κ. Χ. Στεφανάδη και την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρίαση 18/3/2011, Αρ. Πρωτ. Απ. 6616) υιοθέτησε το πρωτόκολλο διασύνδεσης, βασικές αρχές του οποίου διαμορφώσαμε από κοινού με τους Ακαδημαϊκούς δασκάλους.

Το πρόγραμμα συνεργασίας, εκτός από τον καινοτόμο χαρακτήρα του, αποτελεί ιστορικό εφαλτήριο στην προσπάθεια αναμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Πανελλαδικό επίπεδο. Καθιστά το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης έναν καινοφανή φορέα που αποβλέπει στην εγκαθίδρυση μιας νέας αντίληψης. Όπου οι άγονες και απομακρυσμένες γωνιές της χώρας, μεταμορφώνονται σε σταθμούς παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, και αποκτούν υπηρεσίες υγείας τέτοιες που αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως ολότητα, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Με την αρωγή του Δήμου Ανατολικής Μάνης, το Σάββατο 23 Ιουλίου, στις 8 μμ, στο Διοικητήριο της Αρεόπολης, θα πραγματοποιηθεί η Επίσημη Τελετή Έναρξης του προγράμματος Διασύνδεσης.
    Στην κορυφή