ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ


Την έντονη διαμαρτυρίας της εκφράζει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ σε σημερινή του ανακοίνωση, με αφορμή την ενημέρωση της Βουλής για το ειδικό ιατρικό μισθολόγιο την οποία χαρακτηρίζει ανακριβή:

"Οι γιατροί του ΕΣΥ αμείβονται με Ειδικό Μισθολόγιο που καθιερώθηκε με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ, 1397/83, που επέβαλε συγχρόνως την αποκλειστική απασχόληση.

Είναι το 1ο Ειδικό Μισθολόγιο και ακολούθησαν αργότερα και άλλα Ειδικά Μισθολόγια.

Οι γιατροί του ΕΣΥ δουλεύουν και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.

Παρ’ όλα αυτά, άλλα μεταγενέστερα Ειδικά Μισθολόγια ξεπέρασαν το Ιατρικό Μισθολόγιο και το μέσο μισθολογικό κόστος των γιατρών του ΕΣΥ υπολείπεται του μέσου μισθολογικού κόστους των εργαζομένων σε όλες τις ΔΕΚΟ.

Συχνά γίνεται μια παρανόηση, πιστεύουμε χωρίς πρόθεση, συγκρίνοντας τους μισθούς άλλων εργαζομένων με τις συνολικές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ (μισθός + εφημερίες). Αυτό είναι άδικο και έξω από κάθε μαθηματική λογική.

Προ ημερών, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Σαχινίδης, ενημέρωσε τη Βουλή για λειτουργούς του δημόσιου τομέα που ο μισθός τους υπερβαίνει τις 5.000 € και συμπεριέλαβε και τους γιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή και 25 χρόνια υπηρεσίας.

Η ενημέρωση αυτή, σε ό,τι μας αφορά, δεν είναι αληθής. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές ενός γιατρού του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή και 30 χρόνια υπηρεσίας είναι 3.928 € και καθαρά 2.326 €. Σας επισυνάπτουμε αποδεικτικό στοιχείο τη μισθολογική ανάλυση από την ΗΔΙΚΑ. (Ο μισθός αυτός δεν επιτρέπει σ’ έναν νομοταγή και ηθικό γιατρό του ΕΣΥ να υποστηρίξει ούτε την επιστημονική του επάρκεια.)"


    Στην κορυφή