ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Τα Μέλη του ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, τη διακοπή των κινητοποιήσεών τους και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεών τους, που είχε προσωρινά διακοπεί. Αποφασίστηκε να επιδιώξουν με ένδικα μέσα την αποζημίωση τους για το απαράδεκτο, ανέντιμο και παράνομο από πλευράς Ελληνικής Κυβέρνησης «κούρεμα» των ομολόγων, που είχαν υποχρεωθεί να λάβουν οι επιχειρήσεις έναντι των οφειλών των νοσοκομείων για τα έτη 2008-2009, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εξαιρετικά υψηλών ποσών, που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το ίδιο το κεφάλαιο των επιχειρήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωσή τους.

Εντούτοις, η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πλέον οι επιχειρήσεις προμήθειας ιατρικών υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης, επιβαρύνεται δραματικά και από τη διαρκή και πλήρη παύση πληρωμών. Παρά λοιπόν τη διακοπή των κινητοποιήσεων, δεν θα μπορεί να διεξαχθεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία των δημόσιων νοσοκομείων. Κάθε επιχείρηση καλείται πλέον να σταθμίζει προσεκτικά κάθε αίτημα παράδοσης υλικών ή παροχής υπηρεσιών, και να εξυπηρετεί αποκλειστικά εκείνα που προέρχονται από νοσοκομεία που ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκλείοντας τους φορείς που συστηματικά καθυστερούν.

Ο ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας τονίσει ότι, «Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου και του Γενικού Γραμματέα ΥΥ&ΚΑ κ. Πολύζου, για άμεση εξασφάλιση κονδυλίων και προώθηση ενεργειών για την αποπληρωμή του λιμνάζοντος χρέους των ετών 2010-2011 μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2012 και της μετέπειτα πληρωμής των νέων υποχρεώσεων εντός διμήνου, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, θέτοντας έτσι την ηγεσία του ΥΥ&ΚΑ προ τεραστίων ευθυνών για ότι επακολουθήσει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.»
    Στην κορυφή