ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ


Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2011, αντιπρόσωποι των οργανώσεων για τα άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις από την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία και τη Σερβία, συναντήθηκαν στη Βαλέτα, την πρωτεύουσα της Μάλτας για να συζητήσουν την ίδρυση ενός νέου οργανισμού ομπρέλα στη Νότια Ευρώπη που ενθαρρύνει το συνασπισμό των οργανώσεων για τα άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, προς όφελος των μελών τους και την καλύτερη προώθηση των θεμάτων τους.

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν πολλά κοινά στην κουλτούρα στον τρόπο σκέψης καθώς και πολιτικές που βασίζονται στις ίδιες αρχές με παρόμοια προβλήματα. Μία ευρύτερη οργάνωση θα παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα εργασίας, για να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές. Μέσω αυτής της συμμαχίας ευρωπαϊκών οργανισμών οι οργανισμοί κατά των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων θα ενισχυθούν, και θα είναι επίσης σε θέση να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το όνομα της νέας οργάνωσης είναι Agora και οι στόχοι που συμφωνήθηκαν κατά τη εναρκτήρια γενική συνέλευση είναι οι εξής:

Να παρέχει στις εθνικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στις χώρες του Νότου μια ισχυρότερη φωνή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να ενθαρρύνει και να βοηθήσει στην ίδρυση και την ανάπτυξη οργανισμών που θα διοικούνται αποκλειστικά από άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα στη Νότια Ευρώπη.

Να αλλάξει συγκεκριμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις σχετικές με τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και να δώσει τη δυνατότητα στους
ασθενείς να ζουν ανεξάρτητα και να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας γενικής συνέλευσης όλοι οι εκπρόσωποι των οργανισμών μελών της Agora κατάφεραν να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τις αρχές και την επίσημη δομή της Agora ως επίσημου οργανισμού που εκπροσωπεί όλους τους οργανισμούς για τα άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στη Νότια Ευρώπη. Επίσης ανέπτυξαν το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Agora για τα επόμενα τρία χρόνια με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των οργανώσεων-μελών για τα άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις και έθεσαν τις βάσεις για να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της Ρευματολογίας.

ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Χρόνιες και μυοσκελετικές ασθένειες προσβάλλουν σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των Ευρωπαίων (άνω των 120 εκατ.). Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής, μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορους βαθμούς αναπηρίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και συχνά πρόωρο θάνατο. Οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις επιβαρύνουν σημαντικά την υγειονομική περίθαλψη και το κοινωνικό σύστημα ενός κράτους. Μόνο στην Ευρώπη, τα υγειονομικά κόστη, τα επιδόματα αναπηρίας, οι αναρρωτικές άδειες και η πρόωρη συνταξιοδότηση εξαιτίας ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων προκαλούν οικονομική επιβάρυνση άνω των € 240 δισεκατομμύρια ετησίως για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ο αντίκτυπος αυτών των νόσων αναμένεται να αυξηθεί πάρα πολύ λόγω των δημογραφικών αλλαγών και του τρόπου ζωής.


    Στην κορυφή