ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ


Μετά την σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κ. Γ. Βουδούρη και του Διοικητή της 1ης ΔΥΠΕ κ. Α. Μουσιώνη συμφωνήθηκε ότι το Εργαστήριο Βιοπαθολογικών Εξετάσεων και Πυρηνικής Ιατρικής που βρίσκεται στο τέως 6^ο Νοσοκομείο ΙΚΑ – παράρτημα του Αγίου Σάββα- θα μετονομαστεί σε : « Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Πυρηνικής Ιατρικής & Βιοπαθολογικών Εξετάσεων - του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας του Κέντρου εκτός της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Το προϋπολογιζόμενο όφελος είναι:

1. η άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. το οικονομικό όφελος για το Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε ετήσια βάση θα ανέρχεται σε τριάντα (30) εκατομμύρια ευρώ.

Η παρούσα συμφωνία ισχύει από σήμερα , ενω για την ομαλή εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας θα ορισθούν εκπρόσωποι από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και από την 1η ΔΥΠΕ άμεσα.    Στην κορυφή