ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗΣ


Η σχιστοσωμίαση είναι μια χρόνια νόσος αναγνωρισμένη ως η δεύτερη πιο διαδεδομένη και ολέθρια παρασιτική νόσος στις τροπικές χώρες,μετά την ελονοσία. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 200 εκατ. άτομα προσβάλλονται από σχιστοσωμίαση και περίπου 200.000 άτομα πεθαίνουν ετησίως.Αυτή η χρόνια νόσος, η οποία μεταδίδεται μέσω παρασιτικών σκωλήκων, είναι ευρέως διαδεδομένη στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου οι φτωχοί πληθυσμοί δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Οι άνθρωποι προσβάλλονται από τη νόσο από τις προνύμφες σκωλήκων που βρίσκονται κυρίως σε γλυκά ύδατα,παραδείγματος χάρη ενώ εργάζονται,κολυμπούν, ψαρεύουν ή πλένουν τα ρούχα τους. Οι μικροσκοπικές προνύμφες εισχωρούν στο ανθρώπινο δέρμα, εισέρχονται στα αιμοφόρα αγγεία και προσβάλλουν τα εσωτερικά όργανα. Το ποσοστό προσβολής από τη νόσο είναι ιδιαίτερα υψηλό στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Η Merck Serono ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) επιδιώκει να εξαλείψει στην Αφρική την τροπική νόσο σχιστοσωμίαση. Η κύρια δράση στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, είναι η δέσμευση της Merck Serono να αυξήσει στο δεκαπλάσιο, από 25 εκατομμύρια σε 250 εκατομμύρια, την ετήσια δωρεά των δισκίων πραζικουαντέλης, της πιο αποτελεσματικής θεραπείας της νόσου σχιστοσωμίασης που προκαλείται από παρασιτικούς σκώληκες.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., με τη δωρεά αυτή των 250 εκατ. δισκίων πραζικουαντέλης ετησίως, θα μπορούσε να καλυφθεί η τρέχουσα έλλειψη δισκίων. Επιπλέον, η Merck Serono δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της έως ότου εξαλειφθεί η σχιστοσωμίαση. «Καλύπτοντας το κενό που υπάρχει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πραζικουαντέλη, η Merck Serono επαυξάνει την προοπτική εξάλειψης της σχιστοσωμίασης, της σημαντικότερης παρασιτικής νόσου μετά την ελονοσία», δήλωσε ο Δρ. Lorenzo Savioli, Διευθυντής του Τμήματος Ελέγχου των Παραμελημένων Τροπικών Νοσημάτων (Department of Neglected Tropical Diseases) του Π.Ο.Υ.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης δέσμευσης της Merck Serono, η εταιρεία θα διεξάγει επίσης έρευνα για την ανάπτυξη νέας σύνθεσης του φαρμάκου για μικρά παιδιά. Μέχρι σήμερα, τα δισκία πραζικουαντέλης ήταν κατάλληλα μόνο για παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω.

«Δεσμευόμαστε για την εξάλειψη της σχιστοσωμίασης σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και άλλους φορείς», δήλωσε ο Stefan Oschmann, Executive Board Member of Merck KGaA και Πρόεδρος της Merck Serono. «Θα πρέπει να αυξήσουμε τη δυναμικότητά μας προκειμένου να επιτύχουμε τις απαιτούμενες ποσότητες. Μια ομάδα έργου συνεργάζεται στενά με τον Π.Ο.Υ. για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος των 250 εκατ. δισκίων ετησίως».

Η διευρυμένη επίθεση της Merck Serono κατά της σχιστοσωμίασης ανακοινώθηκε σήμερα στο Λονδίνο, στη διάρκεια συνεδρίασης που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, το μεγαλύτερο ιδιωτικό ίδρυμα στον κόσμο. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών, καθώς και ο Π.Ο.Υ., η Παγκόσμια Τράπεζα και πολλοί αναπτυξιακοί οργανισμοί. Σκοπός τους είναι να στηρίξουν τον Π.Ο.Υ. στην επίτευξη του στόχου να θέσει υπό έλεγχο ή να εξαλείψει δέκα παραμελημένα τροπικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της σχιστοσωμίασης, ώστε να βελτιώσει και να σώσει τις ζωές πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους σήμερα σε ένα έγγραφο με τίτλο: «Η Διακήρυξη του Λονδίνου για τα Παραμελημένα Τροπικά Νοσήματα».

«Η Merck Serono δεσμεύεται να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά τα παραμελημένα τροπικά νοσήματα», δήλωσε ο Oschmann. «Είναι σαφές σε όλους τους συμμετέχοντες ότι πρέπει όλοι να εντείνουμε τις προσπάθειες στα αντίστοιχα πεδία που δραστηριοποιούμαστε. Η στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων είναι απολύτως καίριας σημασίας για την επιτυχία. Όσο στενότερος είναι ο μεταξύ μας συντονισμός των δραστηριοτήτων της δωρεάς, της έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, καθώς και του εφοδιασμού και της διανομής φαρμάκων, τόσο πιο αποτελεσματικά θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα νοσήματα».

Η πραζικουαντέλη, το μόνο φάρμακο το οποίο διατίθεται για τη θεραπεία όλων των μορφών σχιστοσωμίασης, έχει χαρακτηριστεί από τον Π.Ο.Υ. ως «φάρμακο επιλογής», αποτελώντας μια αποδοτική ως προς το κόστος λύση για την υγεία ασθενών που έχουν ανάγκη. Το Πρόγραμμα Δωρεάς Πραζικουαντέλης της Merck ξεκίνησε το 2007 σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. Έκτοτε έχουν χορηγηθεί περίπου 80 εκατ. δισκία και περίπου 19 εκατ. παιδιά έχουν λάβει θεραπεία. Έως το 2011, η ετήσια χορηγία της Merck Serono είχε ανέλθει σε περίπου 25 εκατ. δισκία. Η περαιτέρω κλιμάκωση του προγράμματος θα καταστήσει δυνατή τη θεραπεία περίπου 100 εκατ. παιδιών ετησίως και θα συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της νόσου έως το 2020, σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει ο Π.Ο.Υ. Το διευρυμένο Πρόγραμμα Δωρεάς Πραζικουαντέλης της Merck θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη χρηματοοικονομικής δέσμευσης συνολικού ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ ετησίως.
    Στην κορυφή