ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, της 3ης Αυγούστου 2012, διατέθησαν οι πιστώσεις για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών των νοσοκομειακών ιατρών και του δευτέρου τριμήνου του 2012.

"Οι καθυστερήσεις οι οποίες σημειώνονται στην εξόφλησή τους σε ορισμένα μόνο νοσοκομεία του ΕΣΥ, οφείλονται σε αδυναμίες υπηρεσιών του Κράτους οι οποίες δεν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας.

Συνεπώς, η επίκληση της μη εξόφλησης των εφημεριών με υπαιτιότητα του Υπουργού Υγείας είναι αβάσιμη και εξυπηρετεί άλλου είδους σκοπιμότητες." επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.


    Στην κορυφή