ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ


"Με την απόφαση 118/2012 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που έχει ασκηθεί εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κατά της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίσθηκε το νέο «απελευθερωμένο» ωράριο λειτουργίας των Φαρμακείων.", όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Σύλλογος και προσθέτει:

"Σύμφωνα με την εν λόγω δικαστική απόφαση ο λόγος ακυρώσεως που προβάλαμε, ότι η ρύθμιση που αφορά την ένταξη των Φαρμακείων στο νέο ωράριο λειτουργίας με απλή δήλωση του Φαρμακοποιού κείται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, είναι προδήλως βάσιμος.

Για τον λόγο αυτό, διατάσσεται η αναστολή εκτελέσεως της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως έως της εκδόσεως της αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως".


    Στην κορυφή