Αφήστε το πιεσόμετρο στο συρτάρι!


Ασθενείς που έχουν ρυθμίσει την πίεση τους παίρνοντας φάρμακα, συχνά ανησυχούν όταν διαπιστώνουν μια αυξημένη τιμή πιέσεωςστην διάρκεια της ημέρας. Δεν αποκλείεται μάλιστα η πίεση τους να μην πέφτει, παρά την χρησιμοποίηση επιπλέον φαρμάκων σε αυξημένη δοσολογία. Χρειάζεται να μην υπερβάλλουν και να αναβάλλουν την επόμενη μέτρηση σε χρόνο που περιμένουμε να έχει αρχίσει η δράση των φαρμάκων που ήδη πήραν. Διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν με πολύ χαμηλές πιέσεις, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, όταν δράσουν μαζί τα διαφορετικά φάρμακα που κατανάλωσαν στην προσπάθεια τους να δούν την πίεση να πέφτει. Ο ασθενής, το περιβάλλον του και, κάποτε, ο ιατρός θυμίζουν τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του: μία μέτρηση υψηλής πίεσης προκαλεί ανησυχία, το φάρμακο που προστίθεται για να την κατεβάσει χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να δράσει, αλλά στο μεταξύ η ανησυχία οδηγεί σε εκ νέου μέτρηση της πίεσης, η οποία, με τον ασθενή να ανησυχεί, είναι περισσότερο αυξημένη!

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θεμιτό να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο, βάζοντας το πιεσόμετρο στο συρτάρι. Θα επαναλάβουμε την μέτρηση της πίεσης υπό συνθήκες, κατά το δυνατόν, ηρεμίας σε χρόνο που μας υποδεικνύεται από τον γιατρό μας, ανάλογα με την εκτίμηση του σχετικά με τον χρόνο δράσεως του φαρμάκου, που εκτάκτως χορηγήθηκε. Θα αξιολογήσουμε τον μέσο όρο από διαδοχικές, συνήθως τρεις, μετρήσεις, προσπαθώντας να αποφύγουμε μία λανθασμένα αυξημένη καταγραφή της πιέσεως. Σε κάθε περίπτωση βοηθάει η εκπαίδευση των ασθενών στην σωστή μέτρηση αλλά και στην κατανόηση της σημασίας των μετρήσεων της πιέσεως. Συχνά οι ασθενείς εντυπωσιάζονται από μεμονωμένες υψηλές τιμές πιέσεως, δίνοντας μικρότερη σημασία σε λιγότερο εντυπωσιακές, αλλά πάντα αυξημένες, τιμές, ακόμα και αν οι δεύτερες είναι πολύ συχνότερες. Μικρές αυξήσεις της πιέσεως, για παράδειγμα 16 «μεγάλη» πίεση ή 10 «μικρή», όταν συμβαίνουν συχνά, χρειάζονται ιατρική παρέμβαση, ακόμα και αν δεν κατεγράφησαν ποτέ επεισόδια ιδιαίτερα υψηλών πιέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται πως η ήδη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί, οπότε ο ασθενής δεν προφυλάσσεται ικανοποιητικά από αρνητικά ενδεχόμενα, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τόσο αυτά όσο και οι υπόλοιπες επίφοβες συνέπειες της μακροχρόνιας βλαπτικής επίδρασης της πίεσης δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές πιέσεως. Οι εντυπωσιακά υψηλές τιμές πιέσεως από την άλλη μεριά, για παράδειγμα 19 «μεγάλη» πίεση ή 11 «μικρή», μπορεί να συμβούν σε ασθενείς με αρρύθμιστη πίεση, οπότε χρειάζεται η μονιμότερη τροποποίηση της αγωγής, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της θεραπείας ή, αντιθέτως, να αποτελούν μεμονομένες μετρήσεις μιας κατά τα άλλα καλά ρυθμισμένης πιέσεως: όπως μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, σε συνθήκες έντονου άγχους ή συνοδού πόνου ή άλλου δυσάρεστου συναισθήματος, που όπως είναι λογικό, αυξάνει παροδικά τις τιμές της πιέσεως.Πως μετράμε την πίεση;

Μετράμε την πίεση μας στο σπίτι σε συνθήκες ηρεμίας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, αρθροίζοντας μια σειρά από μετρήσεις, στις οποίες αναζητούμε τους μέσους όρους. Η πίεση δεν είναι σταθερό μέγεθος και είναι φυσικό να καταγράφεται σημαντική διακύμανση ανάμεσα στις μετρήσεις μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ρύθμιση της πίεσης όταν οι μέσοι όροι δεν ξεπερνούν τα 140/90 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου, δηλαδή 14 «μεγάλη» και 9 «μικρή» πίεση. Οι καλύτερες τιμές της πίεσης μας θα καθοριστούν από τον γιατρό μας: αν ήμαστε άνω των 60 ετών μία «μεγάλη» πίεση 15 είναι αποδεκτή ως καλή ρύθμιση, ενώ εάν έχουμε σάκχαρο επιδιώκουμε η «μεγάλη» πίεση να μην ξεπερνά το 13. Άλλοτε μπορεί ο ιατρός να προσπαθεί να μας ρυθμίζει τα επίπεδα χαμηλότερα, ώστε να αποφύγουμε επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, μίας αρκετά συχνής αρρυθμίας. Σημαντικές είναι επίσης οι πληροφορίες που θα πάρουμε από την καταγραφή των πιέσεων μέσα στο 24ωρο (Holter πιέσεως), οι οποίες συνεκτιμούνται από τον γιατρό μας στην απόφαση για την σωστή αντιμετώπιση της πίεσης καθώς και σε ενδεχόμενες μεταβολές της φαρμακευτικής αγωγής.

Σε αυτήν την γενική εικόνα πολλών διαφορετικών μετρήσεων από τον ασθενή και το περιβάλλον του στο σπίτι, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με την διακύμανση των τιμών της πίεσης στην διάρκεια του 24ώρου θα στηριχθούμε για να διαμορφώσουμε επαρκή εικόνα της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης της πιέσεως. Μεμονωμένες υψηλές τιμές έχουν την αξία τους, πάντοτε όμως σε συνάρτηση με την συνολική καταγραφή. Και για να αποφύγουμε το κυνήγι μιας πίεσης που αυξάνεται από την ανησυχία μας, θυμίζοντας τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, σε ενδεχόμενη υψηλή τιμή συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας, φροντίζοντας παράλληλα να βάλουμε το πιεσόμετρο στο συρτάρι!


Βασίλης Σπανός
Αν Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής
www.mathetinkardiasou.gr

Διαβάστε περισσότερα άρθρα...


    Στην κορυφή