ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης πανευρωπαϊκής δημοσκόπησης σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, το εργασιακό άγχος απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Ipsos MORΙ για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), εστίασε στις απόψεις 35.000 περίπου πολιτών σε 36 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με σύγχρονα εργασιακά ζητήματα, περιλαμβανομένου του εργασιακού άγχους, καθώς και στη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας για την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την παράταση του επαγγελματικού βίου.

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από εργασιακό άγχος αναμένεται να αυξηθεί (80%) κατά την επόμενη πενταετία, το δε 52% αυτών πιστεύει ότι ο αριθμός αυτός θα "αυξηθεί σημαντικά". Οι εκτιμήσεις αυτές συμβαδίζουν με τα πορίσματα της ευρωπαϊκής έρευνας του EU-OSHA για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), η οποία κατέδειξε ότι το 79% των διευθυντικών στελεχών θεωρεί ότι το εργασιακό άγχος συνιστά πρόβλημα στις επιχειρήσεις τους, με αποτέλεσμα ο σχετικός κίνδυνος να καθίσταται εξίσου σημαντικός για τις επιχειρήσεις με τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας.

Το εργασιακό άγχος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, γεγονός το οποίο συνεπάγεται τεράστια επιβάρυνση τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τις οικονομικές επιδόσεις. Η δημοσκόπηση κατέδειξε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων (86%) θεωρεί ότι η τήρηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας είναι αναγκαία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας, το δε 56% υποστηρίζει σθεναρά την άποψη αυτή. Οι απόψεις των εργαζομένων και των ατόμων που δεν εργάζονται συγκλίνουν (86% και 85% αντίστοιχα).

Πιστεύετε ότι κατά την επόμενη πενταετία ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από εργασιακό άγχος στη χώρα σας θα ....... ;

- 52% αυξηθεί πολύ Πιστεύετε ότι κατά την επόμενη πενταετία ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από εργασιακό άγχος στη χώρα σας θα ....... ;
- 28% αυξηθεί λίγο
- 12% παραμείνει ο ίδιος
- 4% μειωθεί λίγο
- 3% μειωθεί πολύ
- 1% Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Βάση: Σύνολο εργαζομένων (19.502)"Η οικονομική κρίση και ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας θέτουν διαρκώς περισσότερες απαιτήσεις στους εργαζομένους και, ως εκ τούτου, είναι φυσικό το εργασιακό άγχος να κυριαρχεί στις σκέψεις των ανθρώπων", δηλώνει η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA.

"Ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και μεγέθους επιχείρησης η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος θα αυξηθεί. Παρ 'όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των ατόμων που υποστηρίζουν ότι το εργασιακό άγχος πρόκειται να «αυξηθεί πολύ». Για παράδειγμα, οι Νορβηγοί εκδηλώνουν τη μικρότερη ανησυχία όσον αφορά την αύξηση του άγχους (16%), ενώ οι Έλληνες τη μεγαλύτερη (ποσοστό 83% υποστηρίζει ότι "θα αυξηθεί πολύ"). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών του EU-OSHA προκειμένου να βελτιωθέι η ζωή των εργαζομένων στην Ευρώπη.”

Τέλος, στο Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών , η δημοσκόπηση κατέδειξε ότι το 87% του γενικού πληθυσμού στην Ευρώπη θεωρεί σημαντική την τήρηση καλών πρακτικών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας για την παράταση του επαγγελματικού βίου πριν από τη συνταξιοδότηση (ποσοστό 56% υποστηρίζει ότι η τήρηση των εν λόγω πρακτικών είναι "πολύ σημαντική").

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι για την "ενεργό γήρανση". Εντούτοις, οι επικρατούσες συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ενδέχεται να μην τους επιτρέψουν να παραμείνουν ενεργοί σε μεγαλύτερη ηλικία.

Παρά το γεγονός ότι η συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης στην Ευρώπη είναι τα 65 έτη, σύμφωνα με την Eurostat η μέση ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό το 2009 ήταν περίπου τα 61,5 έτη.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τέσσερις στους δέκα (42%) Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να κάνουν την εργασία που κάνουν σήμερα έως την ηλικία των 65 ετών ή και μετά, ενώ το 17% πιστεύει ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνει την εργασία που κάνει σήμερα μετά τα 59. Ο EU-OSHA συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση 2012 προκειμένου να αναδείξει την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε όλα τα στάδια του επαγγελματικού βίου.

Στοιχεία έρευνας για την Ελλάδα

Στοιχεία έρευνας για την Ελλάδα


Τα πλήρη αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής δημοσκόπησης διατίθενται εδώ: http://osha.europa.eu/el/safety-health-in-figures
    Στην κορυφή