ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ


Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Πουπάκη, ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η προώθηση της Γραπτής Δήλωσης με αριθμό 14/2011, η οποία έχει ως σκοπό την καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στη συσκευασία των βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille.

"Υπολογίζεται σήμερα ότι στην Ευρώπη ζουν γύρω στα 30 εκατομμύρια τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης, πολλά από τα οποία είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 27 κράτη μέλη με την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχουν αναλάβει τη δέσμευση να παρέχουν ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα και ίδιες δυνατότητες επιλογών στα άτομα με αναπηρία διασφαλίζοντάς τους πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η αγορά προϊόντων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις για αυτά τα άτομα. Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε μια ετικέτα, θα πρέπει να στηριχθείτε σε άλλους για να μάθετε τι είναι μέσα στη συσκευασία! Είναι πλέον καιρός να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε σε αυτά τα άτομα ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα για αυτόνομη ζωή", δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Ο Κ. Πουπάκης με τη συνεργασία τεσσάρων άλλων ευρωβουλευτών από διάφορές πολιτικές ομάδες: Ádám Kósa (Ουγγαρία), Eva Lichtenberger (Αυστρία), Richard Howitt (Ηνωμένο Βασίλειο) και Cecilia Wikström (Σουηδία) που συνυπογράφουν την εν λόγω διακομματική πρωτοβουλία, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς όσον αφορά το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός εθελοντικού συστήματος σήμανσης στις συσκευασίες βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος του προϊόντος και την ημερομηνία λήξης, όπου αυτή απαιτείται, προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές με προβλήματα όρασης. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι τυφλοί τη γραφή Braille, υποστηρίζουν ότι κατά την προτεινόμενη διαβούλευση θα πρέπει να εξετασθούν και εναλλακτικοί καινοτόμοι τρόποι που θα καθιστούσαν δυνατή την πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευασίας.

Με την έγκριση της Γραπτής Δήλωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποχρεούται η Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα όρασης και να δώσει κίνητρα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με αυτό το θέμα.


    Στην κορυφή