ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΕΝΤΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΟΦ


O ΕΟΦ εξέδωσε νέα Απόφαση που αίρει την Απαγόρευση των Εξαγωγών των παρακάτω 5 Φαρμακευτικών Προϊόντων που είχαν παραμείνει προς Απαγόρευση Εξαγωγών:
CYMBALTA (Αντικαταθλιπτικό), FEMARA (Αντικαρκινικό), ABILIFY (για σχιζοφρένεια), INSPRA (Καρδιολογικό), CO-APROVEL (Αντιυπερτασικό).

Η άρση της απαγόρευσης αποφασίσθηκε διότι ομαλοποιήθηκε η επάρκειά τους στην Ελληνική Αγορά χάρη στα μέτρα που έλαβε ο ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ εκτιμά ότι η ομαλοποίηση στην επάρκεια όλων σχεδόν των φαρμακευτικών προϊόντων αποδεικνύει την ορθότητα των μέτρων που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει.


    Στην κορυφή