ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ


Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματοποίησε απροειδοποίητο έλεγχο στα γραφεία του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας και σε γραφεία των μελών του ΣΕΠ.

Ο έλεγχος έγινε στα πλαίσια αυτεπάγγελτης έρευνας, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν.3959/20111, περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Συνδέσμου συνεργάστηκαν πρόθυμα με τα μέλη της επιτροπής και παρείχαν κάθε έγγραφο και πληροφορία που τους ζητήθηκε, οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου που προσθέτει:

"Για την αποκατάσταση της αλήθειας ο ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας επισημαίνει ότι, «Στο πλαίσιο της τήρησης του Καταστατικού μας, αποστείλαμε επιστολή προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), στις 16/1/2012, αναφέροντας ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού υπ’ αρ. 239/2012, που η ΕΠΥ είχε προκηρύξει, με τη χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.».
Ενώ ο ΣΕΠ προσθέτει επίσης ότι,
«Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου μας, ένας από τους βασικούς σκοπούς είναι η διαμεσολάβησή μας για την τήρηση της ημεδαπής και κοινοτικής νομοθεσίας, του ανόθευτου ανταγωνισμού και της διαφάνειας στις συναλλαγές των μελών μας με δημόσιες αρχές ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικούς φορείς, ιδία δε όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους διαγωνιστικούς όρους για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας, δε, σαφώς αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου δεν πρέπει να παραβιάζουν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.»


    Στην κορυφή