ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΕΚΩ ΓΙΑΤΡΩΝ


Κατόπιν ενεργειών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών γίνεται η αποπληρωμή των δεδουλευμένων του τελευταίου τριμήνου του 2011 για τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΤΑΥΤΕΚΩ. Καλούνται οι συγκεκριμένοι ιατροί, όπως προβούν μέχρι τις 5/1/2013 στο συγκεκριμένο ταμείο για την αποπληρωμή τους. Οι αποδείξεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία έως 31/1/2012, όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση του ΙΣΑ.


    Στην κορυφή