ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ"


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα Ημερίδα για τον απολογισμό των δράσεων του «Προγράμματος “Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης” σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης».

Η παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματος διεξήχθη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με ομιλητές τον Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ, κ. Γιάννη Κυριόπουλο, την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, Δρ. Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου και τον Πρόεδρο της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, κ. Γιάννη Παπαδημητρίου.

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο κ. Κυριόπουλος, ο οποίος επεσήμανε τη σπουδαιότητα υλοποίησης του Προγράμματος στους κόλπους των Δημοσίων Νοσοκομείων και τη σημασία του για την ομαλή πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας.

Η Δρ. Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος τόνισε «τη θετική αποδοχή του έργου από τους εργαζόμενους στο χώρο του νοσοκομείου καθώς και τον υψηλό αριθμό εξυπηρετούμενων μεταναστών στο διάστημα των δύο μηνών που διήρκησε το πρόγραμμα. Ενδεικτικός είναι ο αριθμός των μεταναστών που εξυπηρετήθηκαν από τους μεσολαβητές, ο οποίος για το 2μηνο Μαΐου – Ιουνίου, ανέρχεται σε 540 στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και στους 3.495 στα νοσοκομεία της Αθήνας».

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, σημαντική για την αποτύπωση των ωφελειών από την τοποθέτηση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ήταν η κατάθεση της εμπειρίας των ίδιων των συντελεστών του. Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές, ο Επόπτης Ιατρός, ο Συντονιστής Ιατρός και η Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Γραφείου Ποιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα του Προγράμματος, στα προβλήματα που ανέκυπταν καθημερινά κατά την υλοποίησή του, αλλά και στους τρόπους επίλυσής τους για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας στους υπηκόους τρίτων χωρών και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Ημερίδας, ο κ. Γιάννης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του θεσμού της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης στα Νοσοκομεία μέσω της νέας Προκήρυξης του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ενώ ανέφερε ότι «υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω δράσεις σε διαφορετικούς τομείς, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερη διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των νοσοκομείων, τις ΜΚΟ, τους μεταναστευτικούς φορείς, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να ανοίξει ένας ευρύς διάλογος για τους τρόπους μετεξέλιξης του μέσα από δραστηριότητες που θα αναπτυχτούν στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.»

Το πρόγραμμα αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 21 δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με την ένταξη ειδικά εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, οι οποίοι λειτούργησαν ως δίαυλοι επικοινωνίας προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης ανάμεσα στους μετανάστες και στο διοικητικό/υγειονομικό προσωπικό των Νοσοκομείων.

Το Έργο υλοποιείται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.


    Στην κορυφή