ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ OKANA


Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών από την ανάληψη της Διοίκησης του Οργανισμού, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) Μένη Μαλλιώρη παρουσίασε σήμερα σε εκπροσώπους του Τύπου τα αποτελέσματα των δράσεων και των πολιτικών πρωτοβουλιών του ΔΣ, με έμφαση στο τεράστιο και δύσκολο εγχείρημα του «ανοίγματος» της πρόσβασης σε θεραπεία σε ασθενείς που ανέμεναν στη «λίστα της ντροπής» για μέχρι και 7,5 χρόνια!

Τονίζοντας τη σημασία που η Διοίκηση του Οργανισμού, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλλεγγύης και τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο προσωπικά, έδωσε στο αίτημα δεκαετιών για διεύρυνση της πρόσβασης σε θεραπεία, η κ. Μαλλιώρη υπογράμμισε: «Από το Μάρτιο του 2010, που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, με συστηματικά και σταθερά βήματα και υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκίνησε μια ουσιαστική, ολιστική
αναδιοργάνωση του τρόπου παροχής φροντίδας στους εξαρτημένους ασθενείς, με σεβασμό πρώτα και πάνω από όλα στην αξιοπρέπειά τους ως ατόμων και στην εφαρμογή των διεθνών και ευρωπαϊκών επιταγών για ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών».

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η πρόσβαση σε θεραπεία σε όλη τη χώρα έχει διευρυνθεί σημαντικά, με αύξηση των διαθέσιμων θέσεων αλλά και μετρήσιμη μείωση έως και εξάλειψη της σχετικής λίστας αναμονής σχεδόν σε όλη την επικράτεια (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Θεραπευτικά προγράμματα φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης 2010 -2012

Μάρτιος 2010 25 Απριλίου 2012 Διαφορά


Αριθμός Μονάδων Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (Υποκατάστασης)
25 54 +116%
Αριθμός ασθενών σε θεραπεία 4.771 7.422 +56%
Αριθμός εξαρτημένων σε αναμονή για ένταξη σε θεραπεία 5.558 3.048 -45%

 • Συνολική μείωση της λίστας αναμονής κατά 45%
 • 91% μείωση στη λίστα αναμονής στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του δικτύου των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ και μόλις 20 ημέρες μέσος χρόνος αναμονής για ένταξη σε θεραπεία.
 • Εξάλειψη της λίστας αναμονής στην Αθήνα μέχρι τον Αύγουστο του 2012.
 • Καταγραφή του υψηλότερου από το 1995 αριθμού αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.
Παράλληλα, σε προτεραιότητα τέθηκε και ο εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας του Οργανισμού, η διευθέτηση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2010 τα χρέη του Οργανισμού ξεπερνούσαν τα €35.000.000
 • €14.000.000 προς τα Κέντρα Πρόληψης
 • €6.000.000 εργοδοτικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους, και
 • €15.000.0000 προς προμηθευτές.
Η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε σε μέτρα άμεσης μείωσης του ελλείμματος:
 • ενισχύοντας τον προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ με € 5.000.000 για τη μείωση μέρους των ελλειμμάτων και με €3.000.000 για την υλοποίηση νέων δράσεων
 • ενσωματώνοντας το χρέος του ΟΚΑΝΑ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες στη ρύθμιση των νοσοκομειακών χρεών
 • προχωρώντας σε διακανονισμό με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ) για τη ρύθμιση των εκκρεμών εργοδοτικών εισφορών

Επιπλέον, η Διοίκηση από το δεύτερο μισό του 2010 με συστηματικά βήματα προχώρησε σε
 • εξόφληση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλων των συσσωρευμένων χρεών παλαιότερων ετών προς τα Κέντρα Πρόληψης, καταβάλλοντας €20.882.000, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην κινδυνεύει η λειτουργία κανενός Κέντρου Πρόληψης.
 • οριοθέτηση και ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, (Νόμος 3966, ΦΕΚ Α. 118/24-5-2011, Άρθρο 58, Λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), το οποίο διασφαλίζει τη δημόσια παροχή υπηρεσιών πρόληψης, εξασφαλίζει το εργασιακό καθεστώς των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους καθώς και για το «άνοιγμα» του πεδίου δράσης τους και σε νέες μορφές εξάρτησης καθώς επίσης και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Διοίκησης και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επαγγελματιών πρόληψης για συνεχιζόμενη στήριξη, εκπαίδευση και εποπτεία σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης λόγω και της οικονομικής κρίσης, ο ΟΚΑΝΑ προχώρησε τον Νοέμβριο του 2011 στην εκ νέου δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ, για την επιμόρφωση των στελεχών του, αξιοποιώντας ιδιόκτητο κτίριο στο Νέο Κόσμο. Η λειτουργία του σχετικού Κέντρου είχε διακοπεί από το 2006.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του έργου του Οργανισμού τα τελευταία δύο χρόνια, η πρόεδρος ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την αμέριστη συμπαράσταση, το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΚΑΝΑ για την αφοσίωσή του στην επίτευξη των στόχων αλλά και τους Διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων που στήριξαν το εγχείρημα παρέχοντας χώρους μέσα στα νοσοκομεία ευθύνης τους. Δεσμεύτηκε δε για περαιτέρω διεύρυνση του έργου του Οργανισμού με την υλοποίηση με συγχρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 15% από Εθνικούς Πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013, καμπάνιας ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις, πιλοτικών προγραμμάτων φαρμακευτικής θεραπείας στις φυλακές και προγραμμάτων εισαγωγής εναλλακτικών μέτρων της φυλάκισης, προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας των χρηστών όπως και δράσεων μείωσης της βλάβης, κ.λ.π.    Στην κορυφή