ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
22/09/2011

Οι θέσεις-απόψεις στην εισήγηση του ΙΣΠ για ΕΟΠΥΥ – Νοσοκομεία – διεκδίκηση δεδουλευμένων – ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ. είναι οι εξής:

"Κανένας ιατρός δεν θα συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ με την εξευτελιστική πάγια αντιμισθία που πρότεινε η Πολιτική ηγεσία. Δεχόμαστε το μέτρο μόνο με την κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή και με το ισχύον σήμερα Κρατικό Τιμολόγιο.
Όλοι οι ιατροί θα δράσουν σε συνεργασία, ανεξάρτητα εργασιακού τομέα, στηριζόμενοι με αλληλεγγύη και ιατρική συναδελφικότητα.
Κανείς ιατρός να μην δώσει την άδεια άσκησης ειδικότητάς του σε εξωιατρικές επιχειρήσεις, που καταστρατηγούν το (τουλάχιστον) 49-51% του ΠΔ/τος 84/2001.
Να δοθεί προς κοινοποίηση με Δικαστικό κλητήρα εξώδικη πρόσκληση-όχληση-διαμαρτυρία στους Προέδρους των Ασφαλιστικών Ταμείων ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ και ΙΚΑ, για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα στους συμβεβλημένους ιατρούς, τα οποία πρέπει να καταβληθούν εντόκως κατά νόμον εντός 15νθημέρου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΙΣΠ θα ακολουθήσει τη Δικαστική οδό με αντίστοιχες αγωγές.
Ζητάμε τον συμψηφισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, του Τέλους Επιτηδεύματος (κλπ. χαράτσια) με τα οφειλόμενα προς τους ιατρούς ποσά. Όσον αφορά την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, θα τα αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές ενώσεις.
Θα προσφύγουμε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, καθώς και στις Ευρω-παϊκές Ενώσεις ιατρών για οποιεσδήποτε ενέργειες γίνουν από την Πολιτεία σε βάρος του Ιατρικού Σώματος και την διαπόμπευση του έργου του. Μεμονωμένα δε και βάσει της Ιατρικής Νομοθεσίας και Δεοντολογίας θα στηρίξουμε όποιο μέλος μας θίγεται κατά την άσκηση του ιατρικού του έργου. Ας γνωρίζουν όλοι ότι είμαστε οι πρώτοι που καταδικάζουμε τους επίορκους, αλλά δεν θα αφήσουμε να λεηλατούν τον επιστήμονα που λέγεται Ιατρός, προκειμένου να γίνει ευκολότερη η εφαρμογή των μέτρων που θέλει να περάσει η Πολιτεία.
Θα στηρίξουμε τον εργαστηριακό ιατρό, ο οποίος πουθενά δεν αναφέρεται στα σχέδια της Πολιτείας για την ΠΦΥ, γιατί έχει αποφασίσει -ίσως- το ξεπούλημα του ιατρικού εργαστηρίου σε εξωιατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που θα είναι προσβάσιμη και ασφαλής. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών) να ελέγξουν αν τηρούνται οι προδιαγραφές για την προστασία πολιτών και ιατρών.
Εμμένουμε δε ότι είναι υποχρέωση του ΙΚΑ να παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη και προειδοποιούμε ότι οι απειλές κατά ιατρών του ΙΚΑ για αγορά laptops δεν θα περάσουν. Είναι υποχρέωση της Διοίκησης του ΙΚΑ να τα αγοράσει η ίδια και την προειδοποιούμε να μην χρησιμοποιεί τους διευθυντές ιατρούς ως ενδιάμεσους για άσκηση πίεσης, διότι θα λάβουμε άμεσα μέτρα.
Καταγγέλουμε οποιαδήποτε μείωση των εφημεριών των Νοσοκομείων και των αμοιβών των Νοσοκομειακών ιατρών και των Ασφαλιστικών Ταμείων, οι οποίες θα ευτελίσουν το ιατρικό έργο.
Στηρίζουμε τους νέους ιατρούς για τα θέματα ειδικότητας-απασχόλησης και τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα υπάρξει συνάντηση μαζί τους.

Είμαστε αντίθετοι σε συγχωνεύσεις υγειονομικών μονάδων, που γίνονται με κριτήρια οικονομικά και όχι πραγματικών αναγκών και θα στηρίξουμε -εκτός των ιατρών- και τους εργαζόμενους στις μονάδες αυτές.

Θα λειτουργήσουν στον ΙΣΠ επιτροπές σε συνεργασία με την ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ και τις επιστημονικές ενώσεις για την προάσπιση των θεμάτων των ιατρών των διαφόρων ειδικοτήτων.
Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας για τα προβλήματά μας και όταν η Πολιτεία θελήσει να μπει σε διάλογο ουσίας για την ΠΦΥ - ΕΟΠΥΥ θα είμαστε παρόντες για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ιατρών μας.

Εφημερίες χωρίς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί σε διαπόμπευση με αμοιβή κατ΄ επίσκεψη κάτω του 1 ευρώ, ιατρικό εργαστήριο που θα ανήκει σε επιχειρηματία μή ιατρό, πολίτη που θα πληρώνει από την τσέπη του τα φάρμακα για την περίθαλψή του, νέο ιατρό -μετά από πολλά χρόνια σπουδών- χωρίς ελπίδα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά διακηρύσσει κάνοντας συμβόλαιο τιμής ότι δεν θα τα επιτρέψει, στη δε Πολιτεία ανακοινώνει ότι ο Ιατρικός Κόσμος δεν θα διασπαστεί, όποια μέθοδο κι αν χρησιμοποιήσει.

Προκειμένου να γίνεται επαρκής ενημέρωση για θέματα Δημόσιας Υγείας, εδόθη στον ΙΣΠ ραδιοφωνικός χρόνος στο Κανάλι 1 του Δήμου Πειραιά (συχνότητα 90,4), κάτι που θα αποτελέσει πολύ σημαντικό ενημερωτικό μέσο για πολίτες και ιατρούς και θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε και τηλεοπτικό χρόνο για τον ίδιο λόγο".


    Στην κορυφή