ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ


O Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, έκανε σήμερα αποδεκτή την υπ.αριθ.276/10 ομόφωνη γνωμοδότηση του Δˈ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα ακόλουθαː

1ον.Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν δικαιούνται, ως δημόσιοι υπάλληλοι, να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας, λόγω οφειλόμενων αμοιβών από δεδουλευμένες εφημερίες.

2ον.Οι ανωτέρω ιατροί δεν δικαιούνται μισθού και λοιπών αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο προβαίνουν σε επίσχεση της μελλοντικής τους εργασίας.

3ον.Ο ως άνω χρόνος δεν υπολογίζεται για την καταβολή σε αυτούς επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη όσων εξ αυτών υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας.

Με την απόφαση αυτή του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, "διασφαλίζεται η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον στις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας." καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.


    Στην κορυφή