ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. (Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων) αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μελών του την οργάνωση κινητοποιήσεων του κλάδου τους εξαιτίας των υπέρμετρων καθυστερήσεων αποπληρωμής των απαιτήσεων τους από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους.

Αναλυτικά αναφέρουν τα εξής: "Ειδικότερα, το γεγονός ότι κανένα ασφαλιστικό ταμείο από τον Νοέμβριο του 2011 δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μας, ενώ συγχρόνως μας οφείλονται δεδουλευμένα διετίας από την πλειονότητα των ασφαλιστικών ταμείων, καθιστά τη βιωσιμότητα όλων μας κρίσιμο στοίχημα των ημερών.

Η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 01/01/2012 αυξάνει υπέρμετρα τις δαπάνες μας και παράλληλα διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να πληρωθούμε από τον Οργανισμό τα δεδουλευμένα του Ιανουαρίου, νωρίτερα από τον Ιούνιο του 2012.

Μέχρι σήμερα στηρίζουμε σιωπηρά τις προσπάθειες της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατανοούμε τις δυσκολίες λειτουργίας του, όμως ποτέ δεν καταγγείλαμε και ποτέ δεν εκβιάσαμε.

Η ευαισθησία μας απέναντι στις ανάγκες υγείας του Έλληνα πολίτη και η κατανόηση μας για τη δυσλειτουργία του νέου Οργανισμού, εισέπραξε ως επιβράβευση μέχρι σήμερα την πλήρη αγνόηση μας αναφορικά με τις πληρωμές του ταμείου.

Δυστυχώς διαιωνίζεται η πεπατημένη. Προηγείται όποιος φωνάζει και εκβιάζει περισσότερο.

Ως εκ τούτου το ποτήρι ξεχείλισε, η συνέχιση της υπερχρέωσης μας έναντι των προμηθευτών μας και των τραπεζών δεν δύναται να συνεχισθεί και για το λόγο αυτό είμεθα αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε άμεση αναστολή της περαιτέρω πίστωσης των ασφαλιστικών ταμείων.
" καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου.


    Στην κορυφή