ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Διαμαρτύρονται για τα ανεξόφλητα χρέη οι εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και ενημερώνουν για την κατάσταση: "Οι εταιρείες που δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο της Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Τελικής διάθεσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Μολυσματικών και τοξικών Αποβλήτων, διαμαρτυρόμαστε για την μη πληρωμή οφειλομένων των Δημόσιων Νοσοκομείων προς εμάς για υπηρεσίες που παρείχαμε εξακολουθούμε να παρέχουμε καθημερινά. Υφιστάμεθα πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξόφληση των τιμολογίων μας, γεγονός που δημιουργεί ακόμα και ζητήματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μας, ενώ εμείς συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάλειπτα και με αξιοπιστία προς το σύστημα υγείας, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε. Το συνολικό χρέος του Δημοσίου για υπηρεσίες προηγούμενων ετών μέχρι και το τέλος του 2010 ανέρχεται περίπου στα 15 εκατ. Ευρώ.

Επιθυμούμε αναλυτικότερα να ενημερώσουμε τον Τύπο για όλα όσα συμβαίνουν στον κλάδο μας και για τα οποία πρώτη φορά διαμαρτυρόμαστε , αφού έχει εξαντληθεί η αντοχή και η υπομονή μας.

Οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις αποπληρωμής των οφειλομένων από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων (παλαιότερες και νέες) έχουν φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο την λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας καθώς και των Μεταφορικών εταιριών των Eπικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων. Οι εταιρίες μας παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες χωρίς να πληρώνονται ενώ παράλληλα μας επιβάλλεται να καταβάλλουν τον φόρο εισοδήματος, την προκαταβολή φόρου τις ασφαλιστικές εισφορές και το ΦΠΑ για τιμολόγια που ωστόσο ποτέ δεν έχουν εξοφληθεί ποτέ.

Με άλλα λόγια οι εταιρείες μας χρηματοδοτούν τα τελευταία χρόνια το ελληνικό δημόσιο με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών χωρίς να αμείβονται , ενώ παράλληλα χρηματοδοτούν για δεύτερη φορά το δημόσιο πληρώνοντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για έσοδα που δεν έχουν ποτέ εισπράξει.

Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει θα έχει πολύ σύντομα αντίκτυπο στην δημόσια υγεία αφού ξαφνικά κάποιες εταιρίες δεν θα αντέξουν την συνεχιζόμενη παύση πληρωμών με αποτέλεσμα την αντίστοιχη εκ μέρους τους παύση αποκομιδής και επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι οι εταιρίες μας έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις με αποτέλεσμα να λειτουργούν πρότυπες μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων οι οποίες ικανοποιούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η σοβαρή (για μεγάλο χρονικό διάστημα) καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλομένων δημιουργεί άμεσο θέμα βιωσιμότητας των εταιριών μας και μας οδηγεί στο να διακόψουμε την παροχή των υπηρεσιών μας, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία να επιστρέψουν σε προηγούμενες τακτικές για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων που δεν εγγυώνται και δεν θα παρέχουν καμία ασφαλή λύση για την Δημόσια Υγεία.


Ειδικότερα για τον κλάδο μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα ακόμη ζήτημα που επιδεινώνει την οικονομική μας κατάσταση, αλλά δυστυχώς και την προοπτική θετικής έκβασης της.

Μέχρι και σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία δε διενεργούσαν δημόσιους διαγωνισμούς. Εφήρμοζαν σχεδόν όλα την πρακτική των παρατάσεων των συμβάσεων για διαστήματα πέραν των αρχικά συμφωνηθέντων, με αποτέλεσμα οι εταιρείες μας να αντιμετωπίζουν συχνότατα την άρνηση των επιτρόπων του Ε.Σ να θεωρήσουν τα εντάλματα πληρωμής των τιμολογίων μας. Μάλιστα, ο μοναδικός διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε συγκεντρωτικά και νόμιμα από την ΕΠΥ τον Δεκέμβριο 2008, ενώ ολοκληρώθηκε με την κατακύρωση όλων των τμημάτων του έργου, και ενώ υπήρξαν ακόμη και αποφάσεις του ΣΤΕ που επικύρωναν τη νομιμότητα όλης της διαδικασίας, δεν κατέληξε ποτέ σε υπογραφή των συμβάσεων. Έτσι από αδράνεια της τότε ηγεσίας του υπουργείου παραμείναμε όλοι έρμαια των παρατάσεων.

Η φύση των εργασιών που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες μας απαιτεί την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, όπως αυτές προβλέπονται στην ΚΥΑ 37591/2003, η οποία ρυθμίζει τη σχετική δραστηριότητα. Οι δε αυστηρές προδιαγραφές, ορθώς τίθενται, ενόψει της μέγιστης σημασίας που παρέχουν οι υπηρεσίες αυτές για τη δημόσια υγεία, αλλά και της ταυτόχρονης ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος από τη διαχείριση μολυσματικών φορτίων.

Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι υψηλές προδιαγραφές συνεπάγονται συνεχόμενα υψηλά κόστη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Ειδικό βάρος έχει η αδιάλειπτη ροή των εξόδων μας, καθώς η υποχρεωτικά συνεχής παροχή υπηρεσιών συνεπάγεται και συνεχείς οικονομικές απαιτήσεις, όπως είναι οι μισθοί του προσωπικού, η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας ιατρικών μολυσματικών απορριμμάτων, η συντήρηση των φορτηγών-ψυγείων μας, η πληρωμή συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, τεχνικών ασφαλείας, ιατρών εργασίας, καυσίμων, αερίου, διοδίων, εισιτηρίων, τελών ΧΥΤΑ, διαφόρων αναλωσίμων, υψηλά έξοδα ελέγχων και βιολογικών δεικτών, ηλεκτρισμού, κίνησης, κ.α. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα οφειλόμενα προς εμάς από το Ελληνικό Δημόσιο (Νοσοκομεία κλπ) είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.


Έχοντας συναίσθηση του σημαντικού έργου που παρέχουμε και της ευθύνης που έχουμε επωμιστεί για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αναγκαστική ενέργεια, ζητήσαμε ακρόαση από τον Υπουργό Υγείας η οποία ακόμη εκκρεμεί, παρά την αλληλογραφία και τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει στην προηγούμενη αλλά και στην σημερινή Διοίκηση του Υπουργείου."

Την ανακοίνωση υπογραφούν οι εταιρείες:

1.HYDROCLAVE HELLAS AE
2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε
3. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε
4. MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ A.E
5.ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ
6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΕΠΕ
7.ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ


    Στην κορυφή